× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Sopimuskumppanin korvausvastuu mahdollisesta vahingosta

Jos taloyhtiöllä on tieto siitä, että taloyhtiön lukitusturvallisuus on uhattuna sopimuskumppanin sopimusrikkomuksesta johtuen, kannattaa taloyhtiön käydä viivytyksettä läpi osapuolten sopimus. Lisäksi tulee toimia kuten väärinkäytösten uhkan ilmetessä opastetaan toimimaan.

On yleistä, että sopimuksiin sisältyy erilaisia vastuunrajoitusehtoja (vastuun määrää, vahinkolajeja tai mm. vastuuaikaa rajoittavia ehtoja), menettelyehtoja vahinkotapauksissa jne. Tehty sopimus sitoo kumpaakin osapuolta. Taloyhtiön oikeudet määräytyvät sopimuksen mukaisesti ja taloyhtiön on toimittava korvauksia saadakseen sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Vahingonkorvausvastuu sopimussuhteissa edellyttää yleisesti sitä, että toisen osapuolen huolimaton menettely aiheuttaa toiselle osapuolelle vahingon. Vahingonkorvausvastuun syntymiseksi tarvitaan siis huolimaton menettely tai laiminlyönti, vahinko ja niiden välinen syy-yhteys.

Sopimusperusteisessa vahingonkorvausvastuussa todistustaakka on huolimattoman menettelyn osalta helpotettu. Vastuusta vapautuakseen sopimuskumppanin on näytettävä toteen oma huolellinen toimintansa.

Vahingonkärsijän eli taloyhtiön on näytettävä kuitenkin vahinko toteen. Vahingon on oltava menettelyn tyypillinen seuraus.

Taloyhtiön on myös rajattava itselleen aiheutuvaa vahinkoa. Ylimitoitettujen vahingonrajaustoimien osalta on riski siitä, että osa vahingoista jää taloyhtiön maksettavaksi.

Taloyhtiön kannattaa pitää tarkkaa kirjaa vahingon selvitys- ja hoitokustannuksista. Nämäkin kustannukset ovat vahinkoa, josta sopimuksen sen mahdollistaessa voidaan korvausvaade esittää sopimuskumppanille.

Jos sopimuksessa ei poikkeuksellisesti ole sovittu menettelystä vahinkotilanteissa, kannattaa taloyhtiön joka tapauksessa toimia ripeästi sekä reklamoida asiasta kirjallisesti ja todistettavasti (esim. postitse saantitodistuksin). Lopullinen vahingonkorvausvaade kannattaa toimittaa edellä mainituin tavoin viivytyksettä, kun taloyhtiön lopulliset vahingot asiassa ovat selvinneet.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.