× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Taloyhtiön hallitus

Hallituksen tehtävä on huolehtia taloyhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleinen taloyhtiön asioiden hoitovelvollisuus.

Hallitus ei kuitenkaan ole oikeutettu tekemään päätöksiä kaikissa yhtiötä koskevissa asioissa. Yhtiökokouksen päätös tarvitaan osaan asioista, eikä hallitus tai isännöitsijä voi itsenäisesti päättää asioista. Edellytyksenä hallituksen päätöksille on, että asiat voidaan toteuttaa yhtiökokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa.

Yhtiöjärjestys yleensä määrää, että taloyhtiön osakkailta perittävän yhtiövastikkeen suuruudesta ja korottamisesta päättää yhtiökokous. Jos hallituksen päätöksen toimeenpano edellyttää yhtiövastikkeen korottamista tai ylimääräisen vastikkeen perimistä, on hallituksen vietävä asia yhtiökokouksen päätettäväksi.

Poikkeuksena tästä ovat kiireelliset asiat, joissa yhtiökokouksen päätöksen odottaminen aiheuttaisi yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi lisävahinkojen estämiset tulipalojen tai vesivahinkojen osalta. Jos hallitus joutuu kiireellisessä tilanteessa tekemään päätöksen normaaliin toimivaltaansa kuulumattomassa asiassa, on perusteltua saattaa päätös jälkikäteen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.