Kiinteistöliitto tutkii

Kiinteistöliiton tutkimus- ja kehityspalveluissa kerätään ja analysoidaan kiinteistöjen ylläpitoon sekä käyttöön liittyviä tietoja. Tietojen pohjalta laaditaan toimintamalleja ja työkaluja hyvään kiinteistönpitoon. Tutkimus- ja kehityspalveluiden työn tuloksena taloyhtiöissä pystytään tekemään aiempaa tarkempia ja parempia päätöksiä, jolloin myös asumisolot kehittyvät suotuisasti. Samalla syntyy kustannus- ja energiatehokkaita tapoja huolehtia kiinteistövarallisuudesta.

Kiinteistöliiton tutkimus- ja kehityspalveluiden yhteystiedot

Kiinteistöliiton säännöllisesti julkaisemia tutkimuksia ovat:

Asumismenot-selvitys

Asumismenot on Pellervon taloustutkimuksen toteuttama taloyhtiöiden ja omakotitaloasukkaiden hoitokulujen ja pääomakulujen vertailuun sekä vuokratuottovertailuun keskittynyt tutkimus, jota on toteutettu vuosittain vuodesta 2011 lähtien. Tilaajana on Kiinteistöliiton lisäksi ollut Suomen Omakotiliitto ry. Hankkeen yhteydessä on toteutettu aina myös osakehuoneistojen vuokratuottovertailu. Molemmat aineistot lasketaan runsaasta 20 kaupungista.

Indeksitalo-vertailu

Indeksitalo mittaa noin 50 kaupungin kuntakohtaisesti päätettäviä kiinteistönpitokustannuksia. Nämä kustannukset kattavat keskimäärin hieman runsaat puolet taloyhtiöiden hoitokuluista. Vertailun avulla kuntien välisiä veroja ja maksuja voidaan entistä tarkemmin arvioida. Vertailua on toteutettu 2000-luvun alkuvuosilta lähtien.

Isännöintipalkkiot 

Kiinteistöliitto selvittää tyypillisesti kolmen vuoden välein taloyhtiöiden isännöintipalkkioiden käytäntöjä ja suuruutta. Huomiota kiinnitetään palkkioiden määräytymisperusteisiin, kuukausiveloituksiin ja erillisveloituksiin.

Korjausrakentamisbarometri

Barometri tiedustelee taloyhtiöiden vastuuhenkilöiltä kiinteistönpidon käytänteistä sekä korjaushankkeiden kehityssuunnista. Johtopäätöksenä saadaan arvioita taloyhtiöiden korjausrakentamisen suhdanteista ja monista ajankohtaisista kiinteistönpidon kehityssuuntauksista.

 

Haku