Säännöllisesti julkaistavat tutkimukset

Tutkimus- ja kehityspalveluyksikkö kerää sekä analysoi asumiseen ja kiinteistönpitoon liittyvää tietoa, jota jalostamme taloyhtiöiden, median sekä edunvalvonnan tarpeisiin.

Löydät ohesta tarkempaa tietoa säännöllisesti julkaisemistamme tutkimuksistamme, niiden julkaisuajankohdista, tuloksista ja muista palveluista.

Kiinteistöliiton säännöllisesti julkaisemia tutkimuksia ovat:

Asumismenot-selvitys

Asumismenot on Pellervon taloustutkimuksen toteuttama taloyhtiöiden ja omakotitaloasukkaiden hoitokulujen ja pääomakulujen vertailuun sekä vuokratuottovertailuun keskittynyt tutkimus, jota on toteutettu vuosittain vuodesta 2011 lähtien. Tilaajana on Kiinteistöliiton lisäksi ollut Suomen Omakotiliitto ry. Hankkeen yhteydessä on toteutettu aina myös osakehuoneistojen vuokratuottovertailu. Molemmat aineistot lasketaan runsaasta 20 kaupungista.

Tutkimuksessa selvitetään siis käytännössä, kuinka paljon suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista menee asumiseen.

Julkaisun aikataulu: Kerran vuodessa, elokuu

Indeksitalo-vertailu

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.

Indeksitalo mittaa noin 59 kaupungin kuntakohtaisesti päätettäviä kiinteistönpitokustannuksia. Nämä kustannukset kattavat keskimäärin hieman runsaat puolet taloyhtiöiden hoitokuluista. Vertailun avulla kuntien välisiä veroja ja maksuja voidaan entistä tarkemmin arvioida.

Tutkimuksessa verrataan siis käytännössä vuosittain samanlaisen ns. indeksitalon kustannuksia 59 maamme kaupungissa käyttäen syyskuussa voimassa olevia maksuperusteita. Kuntakohtaiset erot ovat monesti suuria.

Julkaisun aikataulu: Kerran vuodessa, syys-lokakuu

Korjausrakentamisbarometri

Korjausrakentamisbarometrissa on yhdessä Suomen Kiinteistölehden kanssa vuodesta 2009 selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen ja hyvän kiinteistönpitotavan toteutumista. Tutkimukseen vastaa vuosittain tuhansia asunto-osakeyhtiöiden hallituksen edustajia, isännöitsijätehtävissä toimivia henkilöitä sekä muita taloyhtiöiden edustajia.

Kahdesti vuodessa julkaistavasta barometrista ilmenevät asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen kustannukset ja hyvän kiinteistönpitotavan taso. Syksyn tutkimuksessa paino on korjaushankkeissa ja putkistokorjauksissa. Keväisin painopisteenä ovat energia-asiat ja ylläpitotoimet.

Julkaisun aikataulu: Kahdesti vuodessa (marraskuu ja toukokuu)

Isännöintipalkkiot

Tutkimuksessa selvitetään taloyhtiöiden isännöintipalkkioiden käytäntöjä ja suuruutta. Huomiota kiinnitetään palkkioiden määräytymisperusteisiin, kuukausiveloituksiin ja erillisveloituksiin.

Julkaisun aikataulu: tyypillisesti n. 3 vuoden välein

Talousarvio-ohje (vaatii kirjautumisen jäsensivuille)

Talousarvio-ohje julkistetaan vuosittain taloyhtiön seuraavan vuoden budjetin laadinnan tueksi.

Julkaisun aikataulu: Ohje julkaistaan lokakuussa, ja sitä päivitetään tammikuussa

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.