Energia ja turva

 • Ilmastoviisaat taloyhtiöt (2020) 
 • EU-GUGLE (2019). Ympäristön kannalta kestävät korjaustavat. Hankevastuu: Tampereen kaupunki, Ekokumpppanit.
 • Finsolar taloyhtiökokeilu (2019). Aurinkosähköratkaisut taloyhtiöissä. Hankevastuu: Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillisen yliopisto, STEK.
 • Huoneistokohtaisen lämpimän käyttöveden mittauksen kustannustehokkuus (2018-2019). Tavoitteena oli arvioida huoneistokohtaisen lämpimän käyttöveden mittauksen kattavuutta ja kustannustehokkuutta. Hankevastuu: TEM ja VTT.
 • SRI-menettelyn toteutus Suomessa (2018‐2019). Selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa Suomessa päivitetyn rakennusten energiatehokkuus-direktiivissä määritelty vapaaehtoinen rakennuksen älykkyysindikaattori (SRI). Hankevastuu: Aalto-yliopisto.
 • Taloautomaatio suurissa asuinrakennuksissa (2018‐2019). Selvitetään, millaisia ratkaisuja markkinoilla on tällä hetkellä ja tuotetaan olemassa oleville taloyhtiöille hankintaohjeistus rakennusautomaation hankintaa varten. Hanke liittyy myös päivitetyn rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivitykseen. Hankevastuu: Motiva.
 • Kustannustehokkaat sähkön jakelusiirron kannustimet (2019). Liitto oli mukana teettämässä pro gradu ‐tutkielmaa (työnimi ”Kustannustehokkaat sähkön jakelusiirron kannustimet asiakkaiden näkökulmasta”) sähkösiirtohinnoitteluun ja sen valvontamalliin liittyen yhdessä Suomen Omakotiliiton ja Suomen Sähkönkäyttäjät ELFI ry:n kanssa. Pro gradu ‐työ tehtiin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, ja se valmistui keväällä 2019.
 • Energiahukka (2017) 
 • Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 (2017)
 • GASELLI Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet (2018). Hankevastuu: VTT, Motiva, Kiinteistöliitto.
 • Ikääntyvien asumisen kehittämisohjelma (Ikä-Aske) (2017)
 • Mobiilisovellus asuinkerrostalon esteettömyyden itsearviointiin (2017)
 • VALTTI (2017)
 • Aurinkoenergiakysely taloyhtiöille (2016)
 • Kestävä asuminen ja ympäristö, K-EASY (2014)

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.