Käynnissä olevat hankkeet

 • Asunto-osakeyhtiön isännöintitehtäväluettelon sähköisten tarjouspyyntölomakkeiden laadinta (2019-2020). Hankkeessa tuotetaan uudet sähköiset tarjouspyyntölomakkeet isännöintipalveluiden hankintaan. Hankevastuu: Kiinteistöalan Kustannus Oy.

 • Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen läpivienti (2019-2020). Hankkeessa tuotetaan uusi ohje asuntoyhteisön korjaushankkeen läpivientiin ottamalla huomioon viime vuosikymmeninä tapahtunut kehitys. Hankevastuu: Rakennustieto Oy.

 • Asuntoyhtiön vedeneristetyn pihakannen perusparannus -ohjekortin päivitys (2017-2020). Hankevastuu RTS.
 • Ilmastoviisaat taloyhtiöt (2018‐2020). Luodaan muun muassa avoimen lähdekoodin alustaa/käyttöliittymää, josta taloyhtiö saa kiinteistöön asennettujen mittareiden ja antureiden lähettämät tiedot näkyville, selvitetään energianeuvonnan mahdollisuuksia hyödyntää sekä taloyhtiön avaamaa dataa että yleisesti saatavilla olevaa avointa dataa ja laaditaan kaikille avoin taloyhtiöpäättäjien energia‐aiheinen koulutusmoduuli. Hankevastuu: Forum Virium Helsinki, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY ja Green Building Council Finland.
 • Kiinteistöpalveluiden yleisten laatuvaatimusten päivitys (2017-2020). Hankevastuu RTS.
 • KorjausRYLin päivityshanke (2020). Hankkeessa päivitetään Korjausrakentamisen rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia. Hankevastuu: Rakennustieto Oy
 • Rakentamisen referenssiportaali (2017-2020). Hankevastuu: Rakentamisen Laatu RALA ry.
 • Paloturvallisuuden edistämistoimet vuokrataloissa (2018-2019). Selvitetään paloturvallisuuden edistämistoimia vuokrataloissa asukkaiden ja kiinteistöjen haltijoiden toimesta. Hankevastuu: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK).
 • RAPID-U (2018‐2020). Selvitetään ja kehitetään mittauksiin perustuvaa ratkaisuja selvittää erityisesti olemassa olevien ulkoseinärakenteiden lämmöneristävyyttä. Hankevastuu: Arcada AMK.
 • Sisäilman laadun reaaliaikaisen seurantalaitteiston kehitys (2017-2018). Hankevastuu Sarlin Automaatio.
 • Sogreen (2017–2020). Luontopohjaiset ratkaisut yhdistettynä teknisiin näkökulmiin uusina mahdollisuuksina viihtyisään, elinkaaritaloudelliseen ja kestävään kaupunkiympäristöön. Hankevastuu: TTY.
 • Verkkosovellus kunnossapitotarveselvityksen ja kunnossapitosuunnitelman laadintaan (2017-2020). Hankevastuu: RTS ja Kiinteistöliitto.
 • Viemäreiden sisäpuoliset korjausmenetelmät (2019-2020). Hankevastuu RTS. 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.