× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Kiinteistöliiton kiinteistöverolinjauksia

Valtion päättää ylä- ja alarajat, joiden välille kiinteistöveroprosentit kunta voi määrätä. Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa.

Kiinteistölitto on ottanut kantaa kiinteistöveroon lukuisissa yhteyksissä, mm. Kodin turvaa muuttuvassa maailmassa -hallitusohjelmatavoitteissaan 2023-27. Alla on koottuna liiton linjaukset: 

  • Kiinteistövero tuottaa kunnille tasaista ja kasvavaa tulovirtaa. Vero on kasvanut vuodesta 2020 miltei neljänneksen verran.
  • Kiinteistöveroa on korotettu erittäin merkittävästi vuosina 2023 ja 2024. Rakennuksen perusteella määrittyvä vero-osuus on kasvanut hieman runsaat 10 % miltei pelkästään sen takia, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mikä aiheutti korona-pandemian alulle laittaman Rakennuskustannusindeksin voimakkaan nousun.
  • Maapohjan veroprosenttien alarajan 40 % korotus vuodelle 2024 pakotti noin 250 kuntaa nostamaan kyseistä veroprosenttiaan. Verotuotto kasvaa alaraja-korotuksen takia runsaat 100 miljoonaa euroa valtiovarainministeriön arvion mukaan. Tämän päälle tulevat muut veron tuottoa kasvattavat tekijät.
  • Taloyhtiöiden hoitovastikkeiden kannalta esimerkiksi Helsingissä kiinteistövero kasvaa kerrostaloyhtiössä arviolta keskimäärin noin 30 prosenttia. Se yksin nostaa helsinkiläisen kerrostaloyhtiön hoitokustannuksia 3 % vuonna 2024. Tämä aiheuttaa samalla myös vapaarahoitteisessa vuokrakannassa myös vuokrannostopaineen, joka on noin prosentin verran. Vuoden 2024 kiinteistöveron kulupaine on suurin niissä kunnissa ja alueilla, jotka nostivat veroprosenttinsa aiemmalta alarajalta uudelle alarajalle, ja joissa maapohjan verotusarvo on korkea. 

Kiinteistöliiton keskeisiä esityksiä:

  1. Asumismenoja on hillittävä tällä hallituskaudella. Nopean menojen kasvun, mukaan lukien kiinteistöveron vuosien 2023 ja 2024 korotukset, jälkeen tilaa uusille kiinteistöveron korotuksille ei ole.
  2. Kiinteistöveron kuntakohtaiset alarajat on poistettava. Kunnat päättäkööt itse verorakenteensa.
  3. Mikäli arvostusuudistus viedään läpi tällä hallituskaudella, vuosittaiset maksimikorotukset on rajattava 10 prosenttiin, ja siirtymäajan oltava kesto on oltava vähintään viisi vuotta.
  4. Kiinteistöverotus on oltava kohtuullista ja läpinäkyvää, ja veron pitäisi perustua yksinkertaisiin periaatteisiin. Tämä lisäisi myös veroa kohtaan tunnettua luottamusta maksajien keskuudessa. 

Lue lisää: Kiinteistöverojen ja kustannusten kehitys 2020-24

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.