Ilmastonmuutos kiinteistön ylläpidon ja korjaamisen haasteena

14.4.2020

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kiinteistöjen ylläpitoon ja korjausrakentamiseen rasitusolojen muuttuessa rankemmiksi. Kiinteistön ylläpito- ja korjaussyklien taajuus tulee muuttumaan koska erilaisia tarkastuksia sekä huolto-, kunnossapito- ja korjaustoimia joudutaan tekemään aikaisempaa useammin.

Ilmansuunta ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat siihen millainen mikroilmasto rakennuksen ympärille muodostuu. Tunnetusti haastavin mikroilmasto muodostuu rannikkoalueilla etelän ja lounaan puolisiin julkisivuihin.

Haasteelliseksi tilanteen tekee myös se, että rakennukset ovat vaurioherkkyydeltään erilaisia. Esimerkiksi kerrostalokannasta suurin osa on rakennettu 1960-1990 jolloin rakentamisessa ei vielä tunnettu riittävästi kriittisten rakennusosien, kuten julkisivujen, käyttöikään vaikuttavia tekijöitä. Kiinteistöjen ylläpidossa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota rakennusten nykytilan ja korjaustarpeen seuraamiseen. Korjausrakentamisessa on kiinnitettävä huomiota myös käytettävien materiaalien ja rakenneratkaisujen soveltuvuuteen muuttuvissa oloissa.

Suurin muutos rakennusta ympäröivässä mikroilmastossa tulee koskemaan syksyä ja talvea koska sade tullaan saamaan yhä useammin vetenä lumen sijaan. Mikroilmaston muuttuminen rankemmaksi rakennuksen ympärillä voi kohottaa rakennuksen vaurioitumisalttiutta. Muuttuvan mikroilmaston seurauksena esimerkiksi vaipparakenteiden, kuten julkisivujen, kuivuminen on talvella hitaampaa kuin kesällä koska ulkoilman suhteellinen kosteus voi pysyä pitkäänkin korkealla tasolla. Vaipparakenteiden rasitustaso voi muuttua mikroilmaston seurauksena rankemmaksi, jolloin se vaikuttaa niiden pitkäaikaiskestävyyteen. Kohonnut rasitustaso voi altistaa rakennusmateriaalit esim. mikrobiologiselle vaurioitumiselle. Näin voi tapahtua esim. tuuletusrakoon liittyvien rakennusmateriaalien osalta tietyissä oloissa.

Ilmastonmuutoksen seurauksena kasvava sademäärä aiheuttaa omat haasteensa myös kiinteistön hulevesien ja rakennuspohjan salaojituksen suhteen. Onneksi näihinkin voidaan varautua suunnitelmallisen kiinteistönpidon avulla.

Jari Virta

Jari Virta

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton kehityspäällikkö

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.