Puheenjohtaja yhtiökokouksessa – apua tarvittaessa Kiinteistöliiton lakipalveluista

11.4.2023

Yhtiökokouksen puheenjohtajalla on keskeinen rooli kokouksen eteenpäin viemisessä ja kokousmenettelyn oikeellisuuden varmistamisessa. Tarpeen mukaan kokouksen puheenjohtajaksi voidaan valita myös yhtiön ulkopuolinen henkilö.

Yhtiökokouksen alussa valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Pääsääntöisesti yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, mutta lain mukaan myös yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä puheenjohtajan valinnasta. Useimmiten puheenjohtajaksi valitaan hallituksen puheenjohtaja, mutta puheenjohtajaksi voidaan valita joku toinenkin henkilö, esimerkiksi joku osakkaista tai hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajaksi voidaan valita myös yhtiön ulkopuolinen henkilö. Haastavissa tilanteissa yhtiökokoukseen voidaan esimerkiksi hallituksen toimesta kutsua yhtiön ulkopuolinen asiantuntija puheenjohtajaksi.

Mikäli puheenjohtajaksi on useampia ehdokkaita, eikä puheenjohtajasta päästä yksimielisyyteen, tulee puheenjohtajan valinnasta järjestää vaali. Tällöin täytyy ennen vaalia todeta kokouksen osanottajat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä valita ääntenlaskijat. Vaalissa tulee lähtökohtaisesti valituksi eniten ääniä saanut ehdokas. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, jos yhtiöjärjestyksessä ei ole muuta määrätty.

Puheenjohtajan tulee johtaa kokousta ja huolehtia siitä, että kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat käsitellään. Puheenjohtajan tehtävänä on myös huolehtia siitä, etteivät kokouksessa käytetyt puheenvuorot tarpeettomasti veny ja poikkea käsiteltävästä asiasta. Puheenjohtajan on pidettävä huolta siitä, että puheenvuorot liittyvät käsiteltävään aiheeseen. Kokouksen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että puheenjohtaja saa selvitetyksi osakkaiden kannan päätettäviin asioihin ja osaa poimia käydyistä keskusteluista vastaehdotukset äänestystä varten. Tarvittaessa puheenjohtaja voi rajoittaa osakkaan puheoikeutta, jos puheenvuoro rönsyilee aiheesta ja kokous uhkaa venyä.

Puheenjohtaja huolehtii siitä, että tarvittaessa kokouksessa järjestetään äänestys. Puheenjohtaja myös tarvittaessa ehdottaa äänestysjärjestyksen yhtiökokoukselle. Päätöksenteon lopuksi on erittäin tärkeää, että puheenjohtaja toteaa selkeästi syntyneen päätöksen sisällön, mikä kirjataan pöytäkirjaan. Kokemukseni mukaan yhtiön ulkopuolinen puheenjohtaja voi huomattavastikin sujuvoittaa kokouksen kulkua.

Kiinteistöliiton lakimiehet antavat puhelinneuvontaa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista. Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiö voi myös tilata maksullisena toimeksiantona lakimiehen taloyhtiön yhtiökokoukseen puheenjohtajan rooliin tai asiantuntijaksi yhtiökokoukseen tai esimerkiksi hallituksen kokoukseen. Lisätietoa löydät täältä Kiinteistöliitto - Lakineuvonta (kiinteistoliitto.fi)

 Pauliina Haapsaari

Pauliina Haapsaari

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.