Milloin osakkaat voivat päättää asioista yhtiökokousta pitämättä?

19.3.2021

Pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiön osakkaat käyttävät päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Lakineuvonnassa törmään välillä kysymyksiin siitä, onko osakkaiden mahdollista tehdä päätöstä yhtiökokousta pitämättä. Tällainen päätöksenteko on mahdollista, tietyin laissa säädetyin edellytyksin.

Osakkaat voivat asunto-osakeyhtiölain mukaan päättää asiasta yhtiökokousta pitämättä silloin, kun he ovat yksimielisiä asiasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki yhtiön osakkaat ovat yksimielisiä siitä, että päätös voidaan tehdä pitämättä yhtiökokousta ja että kaikki osakkaat ovat lisäksi yksimielisiä itse päätöksen sisällöstä. Koska tällainen päätöksenteko edellyttää koko yhtiön kaikkien osakkeenomistajien yksimielisyyttä, tulee se käytännössä kyseeseen lähinnä pienissä yhtiöissä ja yksittäisistä asioista päätettäessä.

Jos päätös tehdään edellä mainitulla tavalla yksimielisesti, täytyy siitä laatia päätösasiakirja, joka täytyy numeroida ja päivätä. Lain mukaan vähintään kahden osakkaan täytyy allekirjoittaa päätösasiakirja, jos yhtiössä on enemmän kuin yksi osakas. Suositeltavaa kuitenkin on, että kaikki osakkaat allekirjoittavat päätösasiakirjan, jotta voidaan välttää erimielisyydet siitä, ovatko kaikki osakkaat suostuneet päätökseen ja onko päätöksen sisältö kirjattu oikein. On huomattava lisäksi, että päätösasiakirjaan sovelletaan samoja säännöksiä kuin yhtiökokouspöytäkirjaan, joten yhtiön on säilytettävä se luotettavalla tavalla ja osakkailla on oikeus saada siitä jäljennös.

 Minna Anttila

Minna Anttila

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.