Korkeimman oikeuden ratkaisu koskien erääntymättömiä vuokria

24.8.2020

Asuinhuoneiston vuokrausta koskevan lain mukaan vuokralaisen on maksettava vuokraa huoneiston hallintaoikeuden kestoajalta ja hallintaoikeuden päättymisen jälkeiseltäkin ajalta, jos vuokralainen edelleen käyttää huoneistoa. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2020:57 arvioinut sitä, onko tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria mahdollista tuomita vuokralaisen maksettavaksi.

Kyseisessä tapauksessa vuokranantaja oli vaatinut oikeudessa vuokrasopimuksen toteamista puretuksi ja vuokralaisen häätöä sekä velkonut erääntyneitä ja oikeudenkäynnin aikana erääntyviä vuokria viivästyskorkoineen. Edellä mainittujen lisäksi vuokranantaja oli vaatinut, että vuokralainen tuomitaan maksamaan vuokrasopimuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta päivävuokraa siltä ajalta, jona huoneisto on vuokralaisen hallinnassa.

Korkein oikeus on tuomiossaan todennut, ettei em. asuinhuoneiston vuokrausta koskevan lain kohta muuta vuokran erääntymisajankohtaa eikä siitä seuraa, että vastaisuudessa erääntyvä vuokra voitaisiin häätötuomion yhteydessä määrätä maksettavaksi. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki ei muutoinkaan sisällä säännöksiä, joiden nojalla olisi mahdollista saada suoritustuomio velvoitteesta, joka erääntyy vasta tulevaisuudessa.

KKO katsoi, että tuomiolla määrättävä vuokran maksuvelvollisuus voi koskea vain tuomion antamishetkellä erääntynyttä vuokraa ja jätti erääntymättömiä vuokria koskevan kannevaatimuksen tutkimatta. Käytännössä tämä tarkoittaa vuokranantajan kannalta sitä, että jos vuokralainen jättää tuomion antamisen jälkeiseltä ajalta vuokraa maksamatta ja vuokranantaja haluaa periä kyseiset saatavansa, joutuu vuokranantaja nostamaan uuden erillisen kanteen näiden vuokrasaatavien osalta.

 Minna Anttila

Minna Anttila

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.