× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Yhtiö maksaa vesieristeen!

2.3.2015

Kiinteistöliiton lakineuvontaan tulevista yhteydenotoista huomattava osa koskee kosteusvaurioiden korjausvastuuta. Vaurioista monet johtuvat puutteellisista tai virheellisistä kosteuseristyksistä. Neuvonnassa usein kuultu käsitys on, että taloyhtiön tulisi maksaa vesieriste. Mietittäessä kustannusten kohdentumista voidaan lähtökohtana pitää korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumista osakkaan ja taloyhtiön välillä. Lisäksi tulee huomioida osakkaan mahdollinen tuottamus.

Mikäli taloyhtiössä noudatetaan asuntoyhtiölain mukaista korjaus- ja kunnossapitovastuuta, on yhtiöllä kunnossapitovastuu mm. talon eristeistä, eli myös kosteuseristeistä. Tämä ei kuitenkaan merkitse taloyhtiön yleistä vastuuta vesieristeiden kustannuksista. Joissakin yhtiöissä on tehty päätöksiä osallistumisesta osakasremonttien kustannuksiin esimerkiksi vesieristeiden osalta, joilla on kannustettu uusimaan vanhentuneet ja yhtiön kannalta riskialttiit eristysratkaisut. Käytäntö ei sinällään aiheuta ongelmaa, jos samalla varmistetaan osakkaiden yhdenvertainen kohtelu, eli noudatetaan päätöksen jälkeen yhteneväistä käytäntöä korvausten osalta.

Lain olettamasäännöksen mukaan yhtiö siis vastaa vesieristeen toimivuudesta. Jos kosteuseristys ei toimi ja seurauksena on kosteusvaurio, eikä syytä voida johtaa osakkaan tahallisuuteen tai huolimattomuuteen (tuottamus), on yhtiön korjattava vaurio ja ennallistettava korjauskohde yhtiön ns. perustasoon saakka. Mikäli vaurio perustuu osakkaan tuottamukseen, saattaa hänelle syntyä velvollisuus korvata syntynyt vahinko. Jos taas remonttiin ryhdytään puhtaasti osakkaan mielihalujen vuoksi, ja kosteuseriste edelleen on sinänsä toimiva, ei yhtiöllä ole minkäänlaista kustannusvelvoitetta, mikäli yhtiössä ei ole tehty edellä kuvattua "porkkanapäätöstä" vesieristeen korvaamisesta, ja osakas maksaa remonttinsa itse vesieristeineen päivineen.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.