Yhtiökokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen

30.9.2020

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Säännös ei tarkoita sitä, että puheenjohtajan olisi välttämättä itse laadittava pöytäkirja, mutta puheenjohtajan vastuulla on varmistaa, että pöytäkirja laaditaan ja hän vastaa viime kädessä pöytäkirjan sisällöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on luonteeltaan päätöspöytäkirja, eikä siihen ole tarkoituksenmukaista kirjata kaikkia käytyjä keskusteluja.

Yhtiökokouksen puheenjohtajan, sekä hänen lisäkseen vähintään yhden pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Jos pöytäkirjan tarkastajia on valittu kaksi, tulisi molempien allekirjoittaa pöytäkirja.

Pöytäkirjantarkastajan velvollisuutena on pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen. Tarkastajalla on oikeus pyytää yhtiökokouksen puheenjohtajaa ja sihteeriä muuttamaan pöytäkirjaan tehtyä kirjausta, jos hän katsoo, ettei se vastaa kokouksen kulkua. Vaikka puheenjohtaja ei suostuisi muuttamaan kirjausta, on pöytäkirjan tarkastajalla joka tapauksessa velvollisuus allekirjoittaa pöytäkirja. Tällöin hänellä on kuitenkin oikeus saada pöytäkirjasta poikkeava näkemyksensä kirjatuksi pöytäkirjaan tai sen liitteeksi. Kyseessä on tältä osin oltava kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä koskeva erimielisyys.

Jos pöytäkirjantarkastaja ei suostu lainkaan allekirjoittamaan pöytäkirjaa, voidaan seuraavassa yhtiökokouksessa valita uusi pöytäkirjantarkastaja hänen tilalleen. Uuden pöytäkirjantarkastajan tulee luonnollisesti olla sellainen henkilö, joka on ollut läsnä edellisessä yhtiökokouksessa. Hän voi todeta pöytäkirjan vastaavan edellisen kokouksen kulkua ja allekirjoittaa pöytäkirjan.

 Johanna Ylä-Mononen

Johanna Ylä-Mononen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.