Yhtiökokouksen pöytäkirja ja sen tarkastaminen

11.6.2019

Asunto-osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämä tarkoittaa valtaosassa yhtiöitä, että kokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka hänen lisäkseen allekirjoittaa vähintään yksi pöytäkirjan tarkastaja. Kuten usein on tapana, valitaan kaksi tarkastajaa, jolloin kummankin on myös allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirjan tulee lain mukaan olla nähtävillä neljän viikon kuluessa kokouksesta, jonka jälkeen osakkailla on myös oikeus pyytää ja saada siitä jäljennös kohtuullista korvausta vastaan.

Pöytäkirjaan kirjataan yhtiökokouksessa tehdyt päätökset äänestysten tulokset. Lisäksi pöytäkirjaan on otettava mahdolliset ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Se on siis luonteeltaan päätöspöytäkirja, eikä siihen ole tarkoituksenmukaista kirjata kaikkia käytyjä keskusteluja. Pöytäkirjan laatii usein yhtiökokouksen sihteeriksi valittu isännöitsijä, mutta sen sisällöstä vastaa viime kädessä kokouksen puheenjohtaja.

Pöytäkirjantarkastajilla on luonnollisestikin oikeus esittää kokouksen kulkuun liittyviä muutosehdotuksia. Jos ehdotuksia ei hyväksytä ja pöytäkirjaa muuteta, on tarkastaja joka tapauksessa velvollinen allekirjoittamaan pöytäkirjan. Hänelle jää kuitenkin viimekädessä oikeus kirjata eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan tai sen liitteeksi. Tässä kohtaa tarkastajan on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kyseessä pitää olla kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä koskeva erimielisyys.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.