Yhteisomistajuus asunto-osakeyhtiössä

19.11.2021

Asunto-osakeyhtiössä huoneistoja hallitaan osakkaiden omistamilla osakkeilla. Samaan osakeryhmään kuuluvia osakkeita ei saa erikseen merkitä, luovuttaa tai muulla tavoin siirtää tai pantata, ellei kyse ole huoneiston jakamisesta tai yhdistämisestä toiseen huoneistoon. Mikäli esimerkiksi yhtiön osakkeilla 357-400 hallitaan huoneistoa A6, ei osakkeita 357-380 ja 381-400 voida myydä erikseen eri tahoille, vaan osakesarja on myytävä kokonaisuutena.

Tämä ei kuitenkaan estä osakesarjan yhteisomistusta. Tyypillisiä asunto-osakeyhtiön osakkeiden yhteisomistustilanteita ovat esimerkiksi tilanteet, joissa puolisot ostavat yhdessä huoneiston hallintaan oikeuttava osakkeet tai jakamaton kuolinpesä omistaa asuinhuoneiston osakkeet. Tällöin yhteisomistajat omistavat yhdessä kyseisen osakesarjan, mutta itse osakkeita ei ole jaettu yhteisomistajien kesken. Se missä suhteessa yhteisomistajat omistavat osasakesarjan riippuu siitä, mitä omistussuhteista on esimerkiksi kaupan yhteydessä sovittu.

Osakeryhmän jakamattomuus johtaa esimerkiksi siihen, että pariskunta ei voi äänestää yhtiökokouksessa siten, että he jakaisivat omistamansa osakkeet omistuksiensa suhteessa ja äänestäisivät niillä erikseen. Mikäli yhteisomistajia on enemmän kuin kaksi, on heidän lain mukaan valittava yksi edustaja kokoukseen ja valtuutettava tämä edustamaan kaikkia yhteisomistajia. Myös osakkaana olevan kuolinpesän edustajat tarvitsevat valtuutuksen muilta kuolinpesän osakkailta voidakseen käyttää yhtiökokouksessa äänioikeutta. Mikään ei tietenkään estä edustajaa ottamasta toista yhteisomistajaa avustajakseen.

Niissä tilanteissa, joissa yhteisomistajat eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, että kuka käyttää heidän äänioikeuttaan, koko osakeryhmän äänioikeus jää käyttämättä. Käytännössä erimieliset yhteisomistajat eivät näin ollen pääse lainkaan vaikuttamaan päätöksentekoon.

 Jaakko Lindfors

Jaakko Lindfors

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.