Vuokranantajan oikeus päästä vuokraamaansa huoneistoon

9.5.2014

Yksi neuvonnassa toistuvista kysymyksistä on vuokranantajan oikeus päästä vuokraamaansa huoneistoon. Lain mukaan huoneistoon pääsyyn on oikeus silloin, kun se on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvomiseksi tai kun huoneisto on tarkoitus myydä tai uudelleen vuokrata. Asiasta tulee kuitenkin sopia vuokranantajan ja vuokralaisen kesken. Vuokranantajalla ei ole oikeutta mennä vuokraamaansa huoneistoon hallussaan olevilla vara-avaimilla ellei vuokralainen ole tähän lupaa antanut.

Sopimiseen on useita vaihtoehtoisia tapoja. Joku lähettää kirjeen, toinen soittaa, kolmas asioi sähköpostitse. Tapa ei ole ratkaiseva; pääasia on, että aika saadaan sovittua. Sopimusesityksenä voidaan pitää myös käynti-ilmoitusta, jossa on pyydetty ottamaan yhteyttä esitetyn ajan ollessa sopimaton. Tällaisessa käynti-ilmoituksessa on aina oltava käynnin tekijän yhteystiedot, tieto käynnin perusteesta sekä arvio käynnin kestosta.

Hyvän vuokratavan mukaan huoneistoon pääsy tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa vuokralaiselle. Laissa todetaan, että vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon viivytyksettä sopivana aikana. Hyvä vuokratapakin edellyttää, ettei vuokralainen aiheettomasti estä tai vaikeuta vuokranantajan huoneistoon pääsyä. Yleensä huoneistoon pääsystä saadaan sovittua osapuolten kesken, eikä asia aiheuta suurempaa päänvaivaa kummallekaan.

Aina näin ei kuitenkaan ole! Ellei huoneistoon pääsystä saada sovittua, vuokranantajalla on oikeus saada poliisilta virka-apua.

Virka-apua myös kannattaa pyytää. Vuokralaisen kotiin ei saa mennä (ilman poliisia), jos vuokralainen ei suostu sopimaan huoneistossa käynnistä tai nimenomaisesti kieltää huoneistoon tulemisen tai ilmoittaa, että mikään aika ei hänelle käy. Vuokranantaja, joka menee huoneistoon vuokralaisen kielloista piittaamatta ja ilman poliisin läsnäoloa, voi saada syytteen kotirauhan rikkomisesta. Hätätilanteet ovat asia erikseen!

Virpi Hienonen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.