Vesivahinko kalustetussa sijoitusasunnossa

17.2.2022

Vesivahingot tapahtuvat yllättäen, aina väärään aikaan ja ovat työläitä hoidettavia. Tässä blogissa käsitellään sitä, kuka vastaa vaurioituneesta irtaimistosta, jos vesivahinko tapahtuu asunto-osakeyhtiössä osakkaan vuokraamassa kalustetussa huoneistossa.

Huoneistot vuokrataan yleensä kalustamattomina, mutta myös kalustettuja huoneistoja tarjotaan vuokralle. Kalusteet kuten sohva, tv tai vaikkapa keittiön kiintokaapisto voivat vaurioitua vesivahingossa esimerkiksi käyttövesiputken vuodon tai katon vuotamisen johdosta.

Katto kuten perusjärjestelmään kuuluva putkistokin ovat lain mukaan yhtiön kunnossapitovastuulla. Sen lisäksi, että yhtiö korjaa katon ja vuotavat putket, yhtiöllä on näiden korjauksien yhteydessä myös ennallistamisvelvollisuus, eli yhtiö korjaa myös vuodon yhteydessä vaurioituneet huoneiston sisäosat. Sisäosilla tarkoitetaan lattian, katon ja seinien pintoja.

Huoneiston vaurioituneita kalusteita yhtiö ei sen sijaan lähtökohtaisesti korvaa. Vain jos katon vuotamisen tai putkien vuotamisen todettaisiin olevan yhtiön vika, voisi yhtiö olla vahingonkorvausvastuussa ja täten myös kalusteiden vaurioista korvausvelvollinen. Poikkeuksen tekee keittiön kiintokaapisto, sen katsotaan kuuluvan yhtiön ennallistamisvelvollisuuden piiriin, eli sen korjaaminen perustasoon kuuluu yhtiölle tuottamuksesta riippumatta. No, eipä meillä Suomessa ole muutoinkaan tapana kuljetella keittiön kiintokaapistoja muutoissa mukanamme. Kaapisto on paikallaan, vuokrattiinpa huoneisto sitten kalustettuna tai kalustamattomana. Keittiön kiintokaapisto ei siis ole irtaimistoa.

Mutta - mitä tapahtuu varsinaiselle irtaimistolle eli sille vesivahingon seurauksena vaurioituneelle sohvalle, lempinojatuolille tai televisiolle, ellei yhtiö sitä korvaa? Huoneenvuokrauksessa lähtökohtana on, että vuokranantaja vastaa huoneiston tavanomaisesta kunnosta. Toisinkin saa kunnossapitovastuunjaosta vuokrasopimusta tehtäessä sopia, mutta harvoin sovitaan. Kun osakas on vuokrannut huoneiston kalustettuna, hän vastaa myös kalusteiden tavanomaisesta kunnosta.

Jos huoneistossa vuokrattaessa olleiden kalusteiden kuntoa ei enää vesivahingon jäljiltä voida pitää tavanomaisena, vastaa osakasvuokranantaja kalusteiden kunnostamisesta. Jos korjaaminen ja kunnostaminen ei ole mahdollista, vuokranantaja vastaa uusien kalusteiden hankkimisesta vaurioituneiden tilalle. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat toki myös yhteisesti sopien päätyä toisenlaiseen ratkaisuun. Sopimusneuvotteluiden perusteella voidaan päätyä esimerkiksi siihen, ettei uusia kalusteita hankita vaurioituneiden tilalle, vaan annetaankin vuokranalennusta.

Kalustettuna vuokratun sijoitusasunnon kalusteet ovat vuokranantajan omaisuutta ja sen, saako hän vakuutuksesta korvausta irtaimiston korjaamisesta tai uusimisesta syntyneistä kuluista, ratkaisee vakuutuksen ehdot.  

 Virpi Hienonen

Virpi Hienonen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.