× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Vesimaksut putkiremontin aikana

22.8.2014

Asunto-osakeyhtiöissä osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Yhtiössä voi olla useita vastikkeita. Tyypillisin on jako hoito-ja pääomavastikkeeseen sekä erilliseen vesimaksuun. Vain poikkeustapauksissa yhtiöjärjestyksen mukaisesta vastikemaksuvelvollisuudesta voidaan poiketa. Usein putkiremontin yhteydessä herää kysymys vesimaksuvelvoitteesta vapauttamisesta. Onko kyseessä poikkeustapaus vai onko vesimaksut silloinkin maksettava?

Asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 5 §:n mukaan jos osakehuoneistoa ei voi käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisesti, osakkeenomistajalta perittävästä yhtiövastikkeesta on vähennettävä määrä, jolla yhtiön käyttö- ja kunnossapitokulut vähenevät huoneiston käytön estymisen vuoksi. Hallituksen esityksen mukaan alennus voisi käytännössä koskea lähinnä asumiseen perustuvia käyttökuluja, kuten vesimaksuja ja alennus ei voi tulla kyseeseen kaikkia huoneistoja koskevan tavanomaisen kunnossapito- tai uudistustyön yhteydessä. Lain esitöitä tulkiten kaikissa huoneistoissa toteutettava putkiremontti ei näyttäisi oikeuttavan vesimaksusta vapauttamiseen.

Käytäntöjä ja mielipiteitä putkiremontin aikaisten vesimaksujen perimiseen lienee yhtä monta kuin on putkiremontissa olevia taloyhtiöitäkin. Osa kokee oikeudenmukaiseksi, että yhtiön putkiremontin aikaiset vesikulut jaetaan hoitovastikeperusteella, toiset taas pitävät järkevänä yhden vesimaksun perimistä per huoneisto ja loppujen vesikulujen jakautumista hoitovastikeperusteella. Käytäntönä joissain yhtiöissä on ollut myös se, että osakkaat vapautetaan vesimaksuvelvollisuudesta niiden kuukausien osalta, jolloin ko. huoneisto ei ole asuttavassa kunnossa. Niin tai näin, ei taloyhtiön velvollisuus maksaa käyttämästään vedestä poistu putkiremontin ajaksi ja jollakin perusteella kulut tulee yhtiön sisällä kattaa. Kulujen jakamiseen yhtiöjärjestysmääräyksen vastaisesti ilman lain poikkeussäännöksen tuomaa vastikkeenmaksun vapautusoikeutta taikka ilman osakkaiden suostumuksia yhtiöjärjestyksen vastikeperusteesta poikkeavaan kustannusten jakoon liittyy kuitenkin aina riski. Poikkeusjärjestelyihin ryhtyminen tuleekin harkita tarkkaan.

Maria Kulomäki

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.