Vastuuvapauden myöntäminen yhtiökokouksessa

6.3.2020

Varsinainen yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön johdolle enemmistöpäätöksellä. Vastuuvapauden myöntäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että taloyhtiö luopuu esittämästä vahingonkorvausvaatimusta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle päätöksen kattaman tilikauden aikaisesta toiminnasta.

Vastuuvapaudesta päätettäessä tulee huomioida kaikki tilikauden aikana hallituksen jäseninä tai isännöitsijänä toimineet henkilöt. Jos hallituksen toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta, on tilikauden aikana usein käytännössä toiminut kaksi eri hallitusta. Jokainen hallitus vastaa vain omista päätöksistään, joten vastuuvapaus tulee käsitellä kunkin hallituksen osalta erikseen. Päätös vastuuvapaudesta voidaan tehdä kerralla koko johdolle, mutta jokaisen vastuuhenkilön vastuuvapaudesta voidaan päättää myös erikseen.

Vastuuvapaus on myös mahdollista myöntää vain osaksi. Voidaan esimerkiksi päättää, että vastuuvapaus myönnetään muutoin, mutta ei keskeneräisen remontin osalta.

Kerran myönnettyä vastuuvapausasiaa ei voida enää uudelleen käsitellä niin, että aikaisemmin tehty päätös peruutettaisiin. Jos yhtiökokoukselle ei kuitenkaan ole annettu oikeita ja riittäviä tietoja päätöksestä tai toimenpiteestä, johon korvausvelvollisuus perustuu, yhtiökokouksen päätös ei ole sitova, eikä se näin ollen estä myöhempää kanteen nostamista.

Vastuuvapauden epääminen tarkoittaa sitä, että yhtiö säilyttää mahdollisuuden erikseen vaatia yhtiön johdolta vahingonkorvausta tilikauden ajalta. Vastuuvapauden epäämistä ei pitäisi mieltää epäluottamuslauseen osoittamiseksi hallitukselle, vaan kysymys on vahingonkorvauskanteen nostamiseen varautumisesta. Epääminen ei kuitenkaan vielä automaattisesti tarkoita korvaus­kanteen nostamista, vaan korvauskanteesta on tehtävä erillinen päätös yhtiökokouksessa. Oikeus vahingonkorvauskanteen nostamiseen päättyy viimeistään viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona kanteen perusteensa oleva päätös tehtiin, toimenpiteeseen ryhdyttiin tai toimenpide laiminlyötiin.

 

 Johanna Ylä-Mononen

Johanna Ylä-Mononen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.