× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Vastuunjakotaulukot uudistuivat - faktat haltuun

8.3.2019

Vastuunjakotaulukot ovat uudistuneet. Taulukkoja on laajennettu kattamaan rakennuskannan teknistä kehitystä sekä yleistyneitä ilmiöitä, kuten tuhoeläinten torjuntaan liittyvän vastuunjaon. Samassa yhteydessä on päädytty tekemään muutama tarkistus aiempiin linjauksiin. Esimerkiksi ilmanvaihdon suodattimen vaihtovastuu on siirretty yhtiölle. Samoin tukkeutuneen pesualtaan hajulukon puhdistusvastuu on siirretty yhtiölle.

Tehdyt tulkintaa koskevat tarkistukset ovat herättäneet paljon keskustelua kentällä niin puolesta kuin vastaan. Jotta puurot ja ryynit eivät sekoittuisi, on paikallaan nostaa pöydälle seuraavat faktat:

  1. Vastuunjakotaulukot ovat Kiinteistöliiton tulkinta asunto-osakeyhtiölain sangen suppeista vastuunjakosäännöksistä.
  2. Lain mukaisesta vastuunjaosta voidaan poiketa yhtiöjärjestysmääräyksin.
  3. Kiinteistöliiton näkemyksen mukaan vastuunjakotaulukot vastaavat lakia. Poikkeaminen vastuunjakotaulukoista on mahdollista, mutta se edellyttää nähdäksemme yhtiöjärjestysmääräystä.
  4. Vastuunjaon kiistat ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa lain ja sen esitöiden perusteella. Ratkaisuharkinnassa huomioidaan myös kentällä vakiintuneesti noudatetut vastuunjaon tulkinnat.
  5. Perustasoinen ilmanvaihtojärjestelmä sekä vesi- ja viemärijärjestelmä (mm.) ovat lain mukaan taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvia.
  6. Taloyhtiö on kiinteistönomistajana velvollinen huolehtimaan siitä, että rakennus on paitsi turvallinen, myös terveellinen.
  7. Laajamittaisten vahinkojen, kuten vesivahinkojen riskiä kannattaa välttää.
  8. Osakkaalta voidaan edellyttää vain kohtuullisia hoitotoimia, joita voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja. Osakkaan tulee huolehtia siitä, ettei lavuaariin ajaudu hiuksia tai muuta sinne kuulumatonta. Jos lavuaari vetää huonosti, osakkaan on kaadettava ensitoimena lavuaariin viemärinavausnestettä. Jos se ei auta, osakas kutsuu kiinteistöhuollon paikalle avaamaan tukoksen.
  9. Osakas huolehtii edelleen mm. poistoilmaventtiilien puhdistamisesta sekä lattiakaivon puhdistamisesta siltä osin kun työ onnistuu ilman varsinaisia työkaluja.
  10. Kiinteistöliitto suosittaa kiinteistönpitotöiden teettämistä ammattilaisilla. Osassa yhtiöitä työt tehdään talkoilla vapaaehtoisesti. Näin toimittaessa yhtiön kannattaa ohjeistaa työn asianmukainen suorittaminen ja myös valvoa, että tehtävä hoidetaan asianmukaisesti.

Kiinteistöliitto kannustaa taloyhtiöitä suunnitelmalliseen ja ennakoivaan kiinteistönpitoon. Oikea-aikaisesti tehdyt, oikeasisältöiset hoito-, huolto- ja kunnossapitotoimet ovat olennainen osa hyvän asumisen peruskivijalkaa.

 Jenni Hupli

Jenni Hupli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton päälakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.