Vastuu luteiden aiheuttamista kustannuksista

6.6.2018

Luteiden leviämisen ehkäisemiseksi suosittelemme, että taloyhtiö huolehtii asianmukaisen tuholaismyrkytyksen tilaamisesta viivytyksettä, kun tieto yksittäisen huoneiston ludeongelmasta on saatu. Myrkytystoimenpiteiden jälkeen herää usein keskustelu siitä, voidaanko toimenpiteistä aiheutuneita kuluja periä asukkaalta?

Vaikka taloyhtiö lähtökohtaisesti huolehtisikin tuholaismyrkytyksestä huoneistossa, on tästä pidettävä erillään vahingonkorvausvastuu, jonka perusteella määräytyy vahingon korjauskulujen lopullinen maksaja. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti aina vahingonaiheuttajan tuottamuksellista, eli tahallista tai huolimatonta, tekoa tai laiminlyöntiä. Vastuun syntyminen edellyttää lisäksi syy-yhteyttä teon ja aiheutuneen vahingon välillä. Näyttövelvollisuus näistä seikoista on pääsääntöisesti korvausta vaativalla vahingonkärsijällä, eli tässä tapauksessa taloyhtiöllä.

Huomionarvoista on, että vahingonkorvausvastuu on henkilökohtaista vastuuta. Osakkaalla ei ole vuokranantajana isännänvastuuta vuokralaisistaan. Mikäli osakkaan vuokralainen aiheuttaa ludeongelman omalla huolimattomuudellaan tai laiminlyö luteiden torjuntaan liittyviä torjuntaohjeita tai jopa estää torjuntatoimet, tulee asunto-osakeyhtiön vaatia vahingonkorvausta vuokralaiselta, ei osakkaalta. Vuokralainen vastaa itse taloyhtiölle aiheuttamistaan vahingoista ja taloyhtiön tulee esittää mahdollinen vahingonkorvausvaatimus suoraan vahingonaiheuttajalle.

Vastuu irtaimistosta

Asukas on lähtökohtaisesti vastuussa irtaimistonsa myrkytyksestä ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Taloyhtiö saattaa kuitenkin myrkytystoimenpiteiden yhteydessä huolehtia myös asukkaan irtaimiston myrkyttämisestä, etenkin jos asukas itse laiminlyö asianmukaiset myrkytystoimenpiteet. Osakas ei lähtökohtaisesti ole vastuussa vuokralaisensa irtaimiston myrkytyksestä ja siitä aiheutuneista kustannuksista.

 Pauliina Haapsaari

Pauliina Haapsaari

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.