Vastuullisesta isännöitsijästä

5.10.2015

Isännöinti on aihepiiri, josta riittää taloyhtiöpiireissä juttua. Kaikilla on mielikuvansa ja mielipiteensä, mutta uskoisin silti, että kaikkien hartaana toiveena siintää luotettavan ja osaavan isännöitsijän löytäminen taloyhtiöpurren perämieheksi. Elokuusta 2014 lähtien on taloyhtiön isännöitsijäksi voitu valita isännöintiyhteisö. Silloinkin, kun näin menetellään, tulee taloyhtiön kaupparekisteritietoihin yhteisön lisäksi merkitä luonnollinen henkilö päävastuulliseksi isännöitsijäksi. Keskustelua on käyty siitä, kenet tähän rooliin tulisi laittaa.

Lain mukaan päävastuullisen isännöitsijän on oltava isännöintiyhteisön hallituksen tai vastaavan johtoelimen jäsen, toimitusjohtaja tai yhteisön palveluksessa, jollei asunto osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön kesken toisin sovita. Esitöissä on puolestaan todettu, että "päävastuullisella isännöitsijällä tarkoitetaan kyseisen asunto-osakeyhtiön isännöinnistä vastaavaa luonnollista henkilöä eikä esimerkiksi isännöintiyhteisön liiketoiminnasta päävastuun kantavaa henkilöä". Näin ollen, olisi luonnollinen lähtökohta nimetä päävastuulliseksi isännöitsijäksi juuri taloyhtiön isännöinnistä käytännössä vastaava luonnollinen henkilö, joka on isännöintiyhteisön palveluksessa. Käytännössä nimeämiskäytännöissä tullaan varmaankin näkemään toimistokohtaisia eroja.

Ellei isännöintisopimuksessa ole muuta mainittu, nimeää isännöintiyhteisö päävastuullisen isännöitsijän. Taloyhtiöiden kannattaakin pyrkiä sopimuksia tehtäessä siihen, ettei nimeämistä voisi tehdä yksipuolisesti ilman taloyhtiön hyväksyntää. Suunnitelmat päävastuullisen isännöitsijän vaihtamiseksi on syytä tuoda ilmi hyvissä ajoin silloin, kun se on mahdollista.

Itse vastuuta arvioitaessa on sen ytimessä asunto-osakeyhtiölain säännökset yhtiön johdon, siis hallituksen ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuusta. Silloin kun taloyhtiön isännöinti on annettu yhteisön tehtäväksi, vastaavat yhteisö ja päävastuullinen luonnollinen henkilö yhdessä isännöitsijään kohdistetusta vahingonkorvausvaateesta.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.