× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Valtuutettu yhtiökokouksessa

28.6.2021

Osakkaan mahdollisuus osallistua yhtiökokouksen päätöksentekoon ei ole täysin poissuljettua, vaikka tämä ei itse pääsisikään paikalle. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa valtuutetun välityksellä. Tätä osakkaan mahdollisuutta käyttää valtuutettu ei voida kieltää edes yhtiöjärjestyksessä. Osakas saa valita valtuutettunsa varsin vapaasti, sillä valtuutetulle ei ole laissa esitetty erityisiä pätevyysvaatimuksia. Myöskään yhtiöjärjestyksessä tai yhtiökokouksessa ei voida asettaa rajoitteita sille, kuka toimii osakkaan valtuutettuna. Oikeushenkilö tai vajaavaltainen ei voi kuitenkaan toimia tässä tehtävässä.

Valtuutetun on osoitettava valtuutuksensa luotettavalla tavalla, yleensä tämä tapahtuu osakkaan antamalla kirjallisella valtakirjalla. Usein valmis valtakirjalomake lähetetäänkin jo yhtiökokouskutsun mukana, jolla osakas voi valtuuttaa haluamansa henkilön edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtuutukselle ei kuitenkaan ole määrätty laissa erityisiä muotovaatimuksia.

Mikäli osakkaan valtakirja on nimetty tietylle henkilölle, ei valtakirjaa voi ilman valtakirjan antajan lupaa siirtää toiselle henkilölle. Valtuutettu ei näin ollen voi siirtää omatoimisesti tällaista nimettyä valtakirjaa toiselle henkilölle, mikäli esimerkiksi itse estyy osallistumasta yhtiökokoukseen.

Lopuksi on vielä syytä tarkentaa, että vaikka osakas voi käyttää valtuutettua yhtiökokouksessa, niin yhtiön hallituksen jäsen ei voi käyttää valtuutettua hallituksen kokouksessa. Hallituksen jäsenen läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa on henkilökohtainen, eikä hänellä ole oikeutta osallistua kokoukseen valtuutetun välityksellä. Mikäli hallituksen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, tulee hänen tilalleen varajäsen, mikäli yhtiökokous on sellaisen valinnut.

 Jaakko Lindfors

Jaakko Lindfors

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.