× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Uusi vuosi toi mukanaan uusia lakimuutoksia

4.1.2022

Vuosi 2022 on käynnistynyt ja uusi vuosi toi mukanaan monenlaista huomioitavaa myös taloyhtiömaailmaan. Kannattaa aktiivisesti seurata Kiinteistöliiton somekanavia, lukea Kiinteistölehteä sekä osallistua paikallisyhdistysten jäsentilaisuuksiin, jotta käytössäsi on varmasti aina ajantasaisin tieto. Seuraavassa lyhyt katsaus tärkeimpiin vuoden vaihteessa voimaan astuneisiin lakimuutoksiin.

Uudistettu asumisoikeuslaki

Uudistettu asumisoikeuslaki tuli voimaan 1.1.2022. Lailla vahvistetaan asumisoikeusjärjestelmän kohtuuhintaisuutta ja läpinäkyvyyttä, lisätään asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja yksinkertaistetaan asukasvalintaa. Lain myötä asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa asumisoikeusyhtiöiden asioihin on lisätty; asukasjäsenten määrää asumisoikeusyhtiöiden hallituksissa on kasvatettu vähintään 40 prosenttiin, ja asukkaat voivat jatkossa valita valvojan tarkastamaan yhtiön toimia. Talokohtainen asukashallinto säilyy myös jatkossa, mutta sen lisäksi yhtiötason asioita, kuten korjaus- ja rahoitussuunnitelmia, hoitojärjestelmää, kilpailutuksia tai käyttövastikkeiden tasauksen periaatteita käsittelee asukkaiden ja omistajan välinen yhteistyöelin.

Asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa siirrytään määräaikaisiin järjestysnumeroihin ja valtakunnalliseen jonotusjärjestelmään. Jatkossa asumisoikeuden haltijat valitaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n myöntämän järjestysnumeron perusteella. Uutta asukasvalintamenettelyä sovelletaan 1.9.2023 lähtien, jolloin on myös mahdollista hakea uutta järjestysnumeroa. Nykyiset asukasvalinnan järjestysnumerot ovat voimassa 31.12.2023 asti.

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä päivitettiin yhteensopivaksi muun lainsäädännön kanssa ja täsmennettiin rekisterin tietosisältöä. Muutoksilla on tarkoitus parantaa energiatodistustietojen saatavuutta ja energiatodistusten laatijoiden henkilötietojen suojaa.

Rekisteriin energiatodistusten laatijoista voi jatkossa tallentaa myös laskutuksessa tarvittavat tiedot. Lisäksi energiatodistusrekisteriin voi tallentaa uusina tietoina tiedot energiatodistuksen laatimisvaiheesta, havainnointikäynnin päivämäärästä, uuden rakennuksen E-luvun vaatimustasosta sekä tiedon onko todistus laadittu julkiselle rakennukselle.

Julkisesta tietopalvelusta annettua pykälää täydennettiin siten, että energiatodistusten laatijoiden tiedoista ilmenevät myös miten kyseisiä tietoja voi rekisteristä hakea. Uutena tietona julkisesta tietopalvelusta voi jatkossa tarjota energiatodistuksen laatijan toiminnan sähköpostiosoitteen. Sen sijaan laatijan nimi ei ole jatkossa julkisesti näkyvissä energiatodistusten tiedoissa. Muilta osin energiatodistusrekisteri ja energiatodistukset säilyvät ennallaan.

Tietojärjestelmää ylläpitää ARA, ja se koostuu kolmesta osasta: rekisteri energiatodistuksen laatijoista, energiatodistusrekisteri ja ARA:n valvontarekisteri.

Uusi laajakaistatukilaki

Uudella laajakaistatukilailla muutettiin laajakaistarakentamisen tukea, ja lain nimi muutettiin laiksi kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta. Merkittävin muutos on, että tukea voidaan jatkossa myöntää vain kiinteiden yhteyksien rakentamiseen.

 Tiina Räsänen

Tiina Räsänen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.