× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Urakoitsijan konkurssi - puretaanko sopimus?

25.8.2017

Mitä voimme tehdä, kun urakoitsijaamme uhkaa konkurssi? Taloyhtiön on hyvä ensin tutustua urakkasopimukseen ja sen sopimusehtoihin. On myös hyvä ottaa selvää siitä, onko urakoitsijaa vasta haettu konkurssiin vai onko käräjäoikeus jo asettanut urakoitsijan konkurssiin. Ennen toimia, on hyvä pysähtyä hetkeksi ja käydä läpi tilanne tarkoin.

Tilaajan asema ennen konkurssiin asettamista

Konkurssin oikeusvaikutukset alkavat vasta konkurssiin asettamisesta. Ennen tätä urakoitsijan tulee tietysti täyttää sovitut velvoitteet asianmukaisesti. Se seikka, että urakoitsijaa on haettu konkurssiin, ei oikeuta taloyhtiötä purkamaan urakkasopimusta. Ei vaikka tällaisesta olisi nimenomainen sopimusehto. Konkurssilaki ohittaa tältä osin sopimusehdot.

Jos työn aloittamisessa tai suorittamisessa sen sijaan ilmenee viivästystä tai virheitä, on tilaajana toimivalla taloyhtiöllä oikeus vedota virheisiin ja viivästykseen normaalisti ja jopa purkaa sopimus. Taloyhtiön kannattaa käydä urakkasopimus ehtoineen tarkoin läpi harkitessaan, onko purkuun oikeutta.

Tilaajan asema konkurssiin asettamisen jälkeen

Konkurssiin asettamisen jälkeen konkurssipesällä on konkurssilakiin perustuva ensisijainen oikeus sitoutua sopimukseen. Konkurssipesällä on kuitenkin oikeus jatkaa sopimuksen täyttämistä vain asettamalla vakuus.

Mikäli konkurssipesä ilmoittaa sitoutuvansa sopimukseen ja asettaa vakuuden sopimuksen täyttämisestä, ei sopimusta saa purkaa. Jos konkurssipesä ilmoittaa, ettei se sitoudu sopimukseen, ei vastaa kohtuullisessa ajassa taikka aseta vakuutta, sopimuksen saa lähtökohtaisesti purkaa.

Mitä purun jälkeen?

Jos sopimus puretaan, tilaajalla on oikeus ottaa rakennustyömaa haltuunsa kaikkine siellä olevine rakennuksineen ja rakennustarvikkeineen sekä käyttää niitä töiden jatkamiseen (YSE 82 §). Urakoitsijalle tai konkurssipesälle kuuluvan omaisuuden käyttämisestä tilaajan on suoritettava käypä korvaus joko käytetyn tavaran hintana tai vuokrana siltä osin kuin tämä ei ole sisältynyt urakkahintaan tai tullut muulla tavoin huomioiduksi.

Mikäli tilaaja purkaa sopimuksen, urakoitsija on velvollinen korvaamaan tilaajalle kaikki ne sopimuksen purkamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka rakennustyötä loppuunsaattaessa menevät yli sovitun urakkahinnan (YSE 83 §). Tilaajalla on oikeus käyttää YSE 82 §:ssä mainittu korvaus omaisuuden käyttämisestä urakoitsijan vahingonkorvaussaatavan kuittaamiseen, mikäli kuittauksen edellytykset täyttyvät. Töiden loppuunsaattamisen osalta on huomioitava kummankin osapuolen intressit ja huomioitava rakennustöiden kiireellisyys ja mahdollisuus kilpailuttaa töiden loppuunsaattaminen.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

 Laura Lithenius

Laura Lithenius

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.