× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Työturvallisuutta vaalimassa

5.12.2014

Viime aikoina on uutisoitu useista rakennustyömailla tapahtuneista kuolemaan johtaneista työtapaturmista. Työturvallisuus on perinteisesti nähty työnantajan velvoitteeksi. Myös asunto-osakeyhtiö on osaltaan velvollinen huolehtimaan rakennustyön turvallisuudesta mm. korjaushankkeiden kohdalla.

Työturvallisuuslaki (738/2002) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (2009/205) velvoittaa asunto-osakeyhtiötä rakennuttajalle säädettyjen velvoitteiden osalta. Taloyhtiön tulee nimetä hankkeelle sen vaativuutta vastaava työturvallisuuskoordinaattori, mielellään jo hankesuunnitteluvaiheessa.  Turvallisuuskoordinaattoriksi voidaan valita vain henkilö, ei yritystä. Tyypillisesti työturvallisuuskoordinaattoriksi nimetään projektinjohtaja, valvoja tai isännöitsijä.

Jos korjaushankkeessa syntyy yhteinen työmaa, kannattaa taloyhtiön sopia urakoitsijan kanssa siitä, että tämä toimii päätoteuttajana hankkeessa. Päätoteuttajan vastuulle kuuluu koko yhteisen rakennustyömaan työturvallisuusvelvoitteista huolehtiminen.  Päätoteuttajan tulee huolehtia koko joukosta työturvallisuuteen vaikuttavia velvoitteita, kuten siitä, että yhteisellä työmaalla työskentelevillä on kuvallinen henkilötunniste ja että näistä työntekijäistä ja itsenäisistä työnsuorittajista pidetään luetteloa.

Asunto-osakeyhtiön turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on huolehtia siitä, että hanketta varten laaditaan turvallisuusasiakirja ja -säännöt sekä menettelytapaohjeet. Turvallisuuskoordinaattorin tulisi huolehtia myös siitä, että työturvallisuusaspektit tulevat huomioiduksi jo suunnitteluvaiheessa. Turvallisuuskoordinaattori toimii yhteistyössä päätoteuttajan kanssa ja valvoo, että tämä täyttää omat työturvallisuusvelvoitteensa.

Taloyhtiön hallituksen tulee valvoa, että työturvallisuuskoordinaattori täyttää tehtävänsä. Mikäli turvallisuuskoordinaattoria taikka päätoteuttajaa ei ole nimetty, kantaa asunto-osakeyhtiö vastuun työturvallisuusvelvoitteiden täyttämisestä em. tahojen osalta.

Velvoitteet eivät koske aivan pieniä korjaus- ja kunnossapitotöitä, joihin ei liity erityisiä turvallisuusriskejä. Urakan arvon osalta käytännössä raja-arvoksi on muodostumassa noin 5 000 euron urakkahinta. Kannattaa kuitenkin  muistaa, että raja-arvon alittava korjaustyö voi sisältää turvallisuusriskejä, joiden perusteella velvoitteet tulee täyttää.

Kaksi ohjetta hallitukselle:

  1. nimeä turvallisuuskoordinaattori ja urakkasopimuksessa päätoteuttaja sekä sovi työturvallisuusvelvoitteiden täyttö selvästi ja
  2. valvo sovittujen tehtävien täyttöä.

Jenni Hupli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton päälakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.