× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Työaikalain sovellettavuus isännöitsijän työhön ja sen vaikutukset taloyhtiön kannalta

5.9.2016

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi kesäkuun lopussa antamassaan ratkaisussa, että työaikalaki ei soveltunut isännöintitoimistoon työsuhteessa oleviin isännöitsijöihin. Hallinto-oikeuden mukaan isännöintitoimistolla ei ollut tosiasiallista mahdollisuutta valvoa isännöitsijöiden työajan käyttöä. Työaikalain soveltumista koskevat ratkaisut on kuitenkin tehtävä tapauskohtaisesti. Miten työaikalain soveltuvuus tai soveltumatta jääminen vaikuttaa taloyhtiön arkeen?

Työaikalain soveltumiseen isännöitsijöiden työhön vaikuttaa myös isännöitsijän työtehtävien sisältö. Työaikalain mukaan lakia ei sovelleta työhön, jota on pidettävä yrityksen johtamisena tai johtamistehtäviin välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Vaikka isännöitsijän tehtävät ovat asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön johtamistehtäviä, ei tämä kuitenkaan vaikuta työaikalain soveltuvuuteen. Sen sijaan, jos isännöitsijän työtehtävien katsotaan sisältävän isännöintiyrityksen johtotehtäviä, ei työaikalaki lähtökohtaisesti sovellu isännöitsijöiden työhön.

Työaikalakia ei sovelleta myöskään työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan tehtäväksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä.

Mitä merkitystä työaikalain soveltumisella isännöitsijöiden työhön sitten olisi taloyhtiöiden kannalta?

Taloyhtiön kokoukset - oli kyse hallituksen kokouksista tai yhtiökokouksista - pidetään tyypillisesti iltaisin. Tämä tarkoittaa sitä, että isännöitsijöiden työpäivät saattavat venyä pitkiksi. Erityisen paljon pitkiä työpäiviä isännöitsijöille saattaa tulla keväisin, joka on yhtiökokousten sesonkiaikaa. Mikäli isännöitsijän työsuhteeseen sovelletaan työaikalakia, eikä isännöintitoimistossa ole huolehdittu esimerkiksi liukuvaa työaikaa koskevilla järjestelyillä työaikalain noudattamisesta, saattaa isännöitsijöiden paikalle saaminen iltakokouksiin vaikeutua.

Jos taas isännöitsijän työsuhteeseen ei sovelleta työaikalakia, iltakokousten järjestäminen ei muodostune ongelmaksi.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

  Mikko Eloranta

Mikko Eloranta

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.