Tietosuoja-asetus ja isännöintipalvelujen hinnat

28.5.2018

Henkilötietojen käsittelyä koskevan EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen on alkanut 25.5.2018. Asetuksen vaikutuksista taloyhtiöille on keskusteltu kevään kuluessa vilkkaasti. Kysymyksiä on virinnyt niin asetuksen tuomista velvoitteista kuin asetuksen vaikutuksista taloyhtiöiden sopimuksiin. Kuumana puheenaiheena on ollut asetuksen velvoitteiden hoitamisen vaikutus isännöintipalvelujen hintoihin.

Taloyhtiön rekistereissä on henkilötietoja, joiden osalta taloyhtiö on rekisterinpitäjä. Jo ennen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa on taloyhtiöiden täytynyt noudattaa Suomessa voimassa ollutta tietosuojalainsäädäntöä eli henkilötietolakia, joka korvautuu lähitulevaisuudessa uudella, asetusta täydentävällä tietosuojalailla. Ennen tietosuojalain voimaantuloa ja soveltamisajan alkamista ei kuitenkaan ole olemassa lain säännöstä viranomaisesta, joka Suomessa valvoo asetuksen noudattamista.

Monessa taloyhtiössä isännöitsijä on isännöintisopimuksen mukaan hoitanut tietosuojaan liittyvät tehtävät. Tietosuoja-asetusta koskevassa keskustelussa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö isännöintipalkkioita korottaa tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden hoitamisen perusteella. Taloyhtiöille on ehdotettu kertamaksuja asetuksen edellyttämien dokumenttien laadinnasta sekä kuukausittain veloitettavia maksuja tietosuojaan liittyvien tehtävien hoitamisesta.

Taloyhtiön on olennaista käydä ensin läpi yhtiön nykyinen isännöintisopimus sen tarkastamiseksi, onko tietosuojalainsäädännön edellyttämien tehtävien ja niiden hintojen osalta sovittu jotain jo nykyisessä sopimuksessa. Sovittu tietysti sitoo. Jos kyseessä on uusi tehtävä, on hyvä varmistua siitä, onko sopimuksessa sovittu sopimuksen ja hintojen tarkistusmenettelystä. Sovittua menettelyä on tietysti osapuolten välillä noudatettava.

Mitä uuden tehtävän lisäveloitukseen tulee, on sekin neuvottelukysymys. Taloyhtiön kannattaakin pyytää selvitystä siitä, mitä konkreettisia lisätehtäviä ehdotettu lisähinta sisältää. Sen jälkeen taloyhtiö voi arvioida kantaansa mahdollisen lisäkorvauksen määrään.

Mitä seurauksia sillä on, jos taloyhtiö ja isännöitsijä eivät pääsekään yhteisymmärrykseen hintamuutoksista? Tämä kannattaa varmistaa isännöintisopimuksesta. ISE 2007 -ehtojen mukaan toimeksisaajalla on oikeus irtisanoa sopimus kolmen kuukauden irtisanomisajalla riippumatta siitä, mitä sopimuksen kestosta, irtisanomisajasta tai irtisanomismenettelystä on sovittu. ISE -ehdot tulevat sovellettavaksi sopimussuhteessa vain, jos niihin on sopimuksessa viitattu.

 

Minna Anttila

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.