Taloyhtiöt voivat pian hakea avustusta sähköajoneuvojen latausinfraan

2.2.2018

Sähköajoneuvoja ladataan pääasiallisesti kotona. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että myös asunto-osakeyhtiössä lataaminen onnistuu ja on turvallista. Myös valtion talousarviossa latauspisteiden tarve on nyt huomioitu. Latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin on varattu yhteensä 1,5 miljoonan euron määräraha.

Avustuksen myöntämisen ehdot tulevat täsmentymään kevään 2018 aikana. Kevään aikana annetaan myös hakuohje, joka tullaan julkaisemaan ARA:n verkkosivuilla. Tavoitteena on, että avustuksia voisi hakea elokuussa 2018. Avustuksen myöntää ARA.

Tuleeko avustus vaikuttamaan myös päätöksentekomenettelyyn sitä helpottavasti, jää nähtäväksi. Vielä on liian aikaista sanoa mitään ehdottoman varmaa, kun ei ole tiedossa paljonko yksittäinen taloyhtiö avustusta voi saada ja mihin avustusta tarkalleen ottaen myönnetään.

Uudistusten osalta päätöksentekomenettelyyn vaikuttaa se, muodostuuko osakkaan maksuvelvollisuus kohtuuttomaksi ja toisaalta se, saatetaanko kiinteistö tai rakennus uudistuksella vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia.

Osakkaiden maksuvelvollisuutta avustukset tulevat ainakin jossain määrin alentamaan. Sähköajoneuvojen lisääntyessä latauspisteiden rakentaminen tulee taloyhtiöissäkin vastaavasti koko ajan lisääntymään. Jo tällä hetkellä latauspisteiden rakentamispäätökset yhtiön hallinnassa oleville autopaikoille voidaan tehdä enemmistöpäätöksellä ja vastikevaroin, silloin kun hanke pystytään toteuttamaan olemassa olevan sähkökapasiteetin puitteissa. Jossain vaiheessa (latauspisteiden lisääntyessä) myös sähköjärjestelmien uusimista ja sähköliittymän koon kasvattamista latauspisteiden toteuttamiseksi tullaan pitämään tavanomaisena uudistuksena.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija.

  Virpi Hienonen

Virpi Hienonen

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.