Sopu löytyi kiinteistöpalvelualalle

4.4.2023

Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto PAM kävivät neuvotteluja alan palkoista ja työehdoista jo tammikuussa. Edellinen kiinteistöpalvelualan työehtosopimus oli silloin päättymässä ja päättyikin helmikuun lopussa. Yhteistä näkemystä ei ajoissa löydetty ja niinpä kiinteistöpalvelualalla työskentelevien siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakot alkoivat maaliskuussa.

Ensimmäinen kolmipäiväinen kiinteistöpalvelualan lakko alkoi 16.3. ja päättyi 18.3. Toinen kaksipäiväinen lakko alkoi 24.3. ja päättyi 25.3. Ellei sopua olisi löytynyt, kolmas lakko olisi alkanut viime viikon torstaina 30.3. Neuvottelutulos kuitenkin hyväksyttiin edellisenä päivänä 29.3. Nyt hyväksytyn työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.3.2023 - 31.3.2025. Sovun löydyttyä kolmas lakko ja myöhemmät viikolle 15 kaavaillut lakot, joista lakkovaroitukset oli jo ehditty antaa, on kaikki nyt peruttu. Yhteensä lakkopäiviä kiinteistöpalvelualalla kertyi siis viisi.

Työsuhteessa pääsääntö on, että palkka maksetaan vain tehdystä työstä, ellei toisin ole säädetty tai sovittu. Työnantajalla ei siis lähtökohtaisesti ole velvollisuutta maksaa lakkopäiviltä palkkaa lakon piirissä oleville työntekijöilleen. Kiinteistönhoitajat eivät kuitenkaan yleensä ole työsuhteessa asunto-osakeyhtiöön, vaan kiinteistönhuoltoyhtiöön. Sama koskee pääsääntöisesti myös siivoojia.

Kun asunto-osakeyhtiö ja kiinteistönhuoltoyhtiö ovat tehneet kiinteistönhuoltoa koskevan sopimuksen, on sopimuksessa sovittu korvaus, jonka taloyhtiö tilaajana maksaa kiinteistönhuollosta. Sopimuksessa on myös voitu ottaa kantaa lakon mahdolliseen vaikutukseen sopimushintaan.

Sopimuksessa on toisaalta voitu nimenomaisesti todeta, että noudatetaan Kiinteistöpalvelualan yleisiä sopimusehtoja (KP YSE 2007).  Yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 15 käsitellään ylivoimaista estettä. Kyseisen kohdan mukaisesti sopijapuolilla on oikeus väliaikaisesti jättää tehtävänsä suorittamatta, jos suoritusta estää lakko tai saarto, työsulku tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide. Ehtoa lakon vaikutuksesta sopimushintaan yleisissä sopimusehdoissa ei ole.

Sen, vaikuttavatko lakkopäivät maaliskuun sopimushintaan, jokainen voi tarkistaa ensisijaisesti omasta sopimuksestaan. Jos sopimuksessa on sovittu lakon vaikutuksista palkkioon, on tätä sopimusehtoa noudatettava. Jos sopimuksesta ei sen sijaan löydy mainintaa lakon vaikutuksista palkkioon, tulee tilannetta tulkita juridisesti nähdäksemme siten, että palkkiota tulisi laskea lakon ajalta. Täyttä oikeutta palkkioon ei nähdäksemme ole, jos työtäkään ei ole kaikilta osin suoritettu.

Jos taloyhtiö pidättää palkkiosta kohtuulliseksi arvioimansa osuuden, on hyvä huomioida, että hinnanalennuksen lopullinen määrä ei kuitenkaan ole taloyhtiön yksinomaisessa päätösvallassa. Kiistojen välttämiseksi kannattaa olla yhteydessä omaan kiinteistönhuoltoyhtiöön.

 Virpi Hienonen

Virpi Hienonen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.