Siirtymisestä kahdesta yhtiökokouksesta yhteen

20.10.2021

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiössä pidetään tilikauden aikana useampia varsinaisia yhtiökokouksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiössä on kevät- ja syysyhtiökokous. Syysyhtiökokous pidetään nimensä mukaisesti tavanomaisesti loppuvuodesta, ja kokouksessa päätetään usein talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä sekä hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja / tai toiminnantarkastajan valinnasta seuraavalle vuodelle.

Mikäli kahdesta varsinaisesta yhtiökokouksesta halutaan luopua ja siirtyä päättämään kaikista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista yhdessä yhtiökokouksessa, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että syysyhtiökokouksesta luovutaan. Tällöin myös yhtiöjärjestystä tulee muuttaa. On tärkeää huomata, että yhtiön tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestys tulee voimaan, kun se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Mikäli yhtiöjärjestysmuutoksesta päätetään kevätyhtiökokouksessa, tulee uuden ehdotetun yhtiöjärjestyksen rekisteröimisen vaikutukset huomioida ja huolehtia siitä, että tarvittavat päätökset tulee tehtyä yhtiökokouksessa, kun syysyhtiökokous poistuu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hallituksen valintaan liittyen sitä, että yhtiökokouksessa päätetään hallituksen jäsenten suostumuksella hallituksen toimikauden pidentämisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Myös esimerkiksi mahdollisesta pääomavastikkeiden rahastoinnista päättämisestä yhtiökokouksessa tulee huolehtia, jotta taloyhtiölle ei tältä osin aiheudu veroseuraamuksia.

 Pauliina Haapsaari

Pauliina Haapsaari

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.