× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Sähköistä laskutusta koskeva laki ja taloyhtiöt

18.3.2020

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada laskunsa sähköisessä muodossa 1.4.2020 alkaen. Tämä oikeus perustuu Hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköistä laskutusta koskevan lain 4 §:ään, jonka soveltaminen alkaa 1.4.2020. Neuvontaamme on tullut kysymyksiä siitä, täytyykö taloyhtiöiden jatkossa lähettää laskunsa sähköisesti esimerkiksi liikehuoneistojen vuokralaisilleen.

Kyseinen säännös koskee elinkeinonharjoittajien välistä laskutusta. Kyseisessä laissa elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968, jäljempänä elinkeinoverolaki) tarkoitettua liike- ja ammattitoimintaa harjoittavaa, jonka toiminnan tilikauden liikevaihto on enemmän kuin 10 000 euroa.

Elinkeinoverolakia ei lähtökohtaisesti sovelleta asunto-osakeyhtiöihin eikä keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin yhtiömuotonsa perusteella, koska ne eivät harjoita liike- ja ammattitoimintaa. Tavanomaisen asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tilojen vuokraamisen ei ole katsottu olevan elinkeinoverolaissa tarkoitettua liike- ja ammattitoimintaa. Yleensä jo asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestys estää elinkeinotoiminnan harjoittamisen. Vaikka asunto-osakeyhtiön tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiön toimialaan kuuluisikin vuokraustoiminta, elinkeinotoiminnan tunnusmerkistö täyttyy vain harvoin. Ammatti- ja liiketoiminnan tunnusmerkkeinä on oikeuskäytännössä pidetty muun muassa voiton tavoittelua, toiminnan aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta, toiminnan laajuutta, jatkuvuutta ja itsenäisyyttä sekä todellisen taloudellisen riskin olemassaoloa. Tällainen tilanne on asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osalta käytännössä äärimmäisen harvinainen. Lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sillä ole velvollisuutta antaa laskuja sähköisesti.

Sähköistä laskutusta koskevasta laista ei myöskään seuraa taloyhtiöille velvollisuutta vastaanottaa sähköisiä laskuja.

 Minna Anttila

Minna Anttila

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.