× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Paljun tai poreammeen asentaminen huoneiston takapihalle

8.6.2021

Paljun, kylpytynnyrin tai poreammeen hankkiminen takapihalle nousee yhä useamman osakkaan haaveeksi. Osakas ei kuitenkaan saa tuoda paljua tai poreammetta huoneistonsa pihalle noin vain. Ensimmäinen pohdittava kysymys on, kuka hallinnoi pihaa juridisesti: yhtiö vai osakas.

Pihan juridinen hallinta selviää yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Mikäli piha-alueesta ei mainita yhtiöjärjestyksessä, on piha yhtiön hallinnassa. Sen sijaan, jos yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä määrätään piha-alueen kuulumisesta osakkaalle, on kyse osakashallintaisesta alueesta.

Sikäli kun kysymys on yhtiön hallinnassa olevasta piha-alueesta, osakas tarvitsee paljun tai poreammeen asentamiseen yhtiön luvan. Luvan antamisesta päättää hallitus yhtiökokouksessa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Jos kysymys on ensimmäisen paljun tai poreammeen asentaminen yhtiöön, on suositeltavaa päättää luvan antamisesta yhtiökokouksessa. Yhtiö voi myös kieltää asentamisen, eikä erityisiä perusteluita kiellolle ei tarvita, mutta osakkaita on kuitenkin kohdeltava yhdenvertaisesti.

Jos piha-alue on osakashallinnassa, ei yhtiö voi kieltää paljun tai poreammeen asentamista samalla tavalla kuin yhtiön hallinnassa olevalla pihalla. Osakkaan on kuitenkin tehtävä etukäteen kirjallinen muutostyöilmoitus, josta tulee käydä ilmi mm. selvitys millaisesta vesialtaasta on kysymys, urakoitsija, sijoituspaikka ja suunnitelmat veden johtamisesta. Muutostyöilmoitusten käsittely kuuluu hallituksen toimivaltaan. Tarvittaessa hallitus voi asettaa muutostyölle ehtoja, jos työ voi vahingoittaa yhtiön rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Poikkeuksellisessa tilanteessa yhtiö voi myös kieltää paljun tai poreammeen asentamisen, mikäli työn suorittaminen katsottaisiin kohtuuttomaksi, kun otettaisiin huomioon esimerkiksi yhtiölle aiheutuvan haitan määrä ja osakkaalle koituva hyöty. Kuitenkin mikäli yhdelle osakkaalle annetaan hyväksyntä paljun tai poreammeen asentamiseen, tulee muiden osakkaiden osalta toimia vastaavasti.

Riippumatta siitä tarvitseeko osakas yhtiön luvan tai hyväksynnän muutostyöilmoitukselle, tulee osakkaan selvittää paljun tai poreammeen tekninen ja toiminnallinen soveltuminen haluamaansa paikkaan. Paljun tai poreammeen asennuksessa on mm. huomioitava poistovesien asianmukainen viemäröinti, veden lämmittäminen ja vedenkulutus. Vastaavasti myös yhtiön tulee kiinnittää huomiota näihin seikkoihin, arvioidessaan muutostyölle asettavia ehtoja tai lupaa myöntäessään.

 Tiina Räsänen

Tiina Räsänen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.