× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Ovatko isännöinnin eettiset ohjeet tulleet jo tutuiksi?

10.11.2023

Uudistetut Isännöinnin eettiset ohjeet tulivat voimaan 1.2.2023. Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton ja Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n laatimat ja hyväksymät ohjeet ovat osa Hyvää isännöintitapaa. Eettiset ohjeet tarkentavat lain yleisluontoisia velvoitteita, lisäävät avoimuutta isännöinnin ja hallituksen välillä sekä parantavat isännöinnin laatua. Isännöintiliiton jäsenet ja ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ja isännöitsijät ovat sitoutuneet noudattamaan tätä alan itsesääntelyä sekä sääntelyyn liittyviä valvontamenettelyjä. Myös muut isännöintialan toimijat voivat vapaaehtoisesti sitoutua noudattamaan eettisiä ohjeita isännöintisopimuksessa.

Työ isännöinnin eettisten ohjeiden jalkauttamiseksi on ollut jo pitkään käynnissä. Kiinteistöliitto on osaltaan lisännyt taloyhtiökentän tietoisuutta uusista eettisistä ohjeista tietoiskuin, lehti- ja blogikirjoituksin, puhelinneuvonnassa viestien sekä koulutuksin.

Isännöinnin eettisten ohjeiden jalkautuksessa isännöinnin rooli on merkittävä. Eettisissä ohjeissa isännöinti on sitoutunut huolehtimaan parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet. Isännöinnin tulee myös huolehtia siitä, että eettiset ohjeet ovat helposti hallituksen saatavilla ja läpikäytävä tarvittaessa ohjeet hallituksen kanssa. Isännöinnin on toimittava aktiivisesti ja varmistettava, että hallitus on isännöinnin eettisistä ohjeista tietoinen. Isännöinnin eettiset ohjeet on myös liitettävä ehtojen voimaantulon jälkeen tehtäviin isännöintisopimuksiin.

Työtä isännöinnin eettisten ohjeiden jalkautumiseksi on vielä tehtävänä. Asiasta hallitusväen kanssa keskusteltaessa ilmenee, että tietoisuus eettisistä ohjeista vaihtelee eri alueilla merkittävästi. Myös palaute isännöitsijän aktiivisuudesta eettisten ohjeiden esiin nostamisessa ja läpikäynnissä vaihtelee.

Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattaminen on paitsi isännöinnin, myös taloyhtiön edun mukaista. Paperitasolle jäävä julistus ei vie taloyhtiöiden hallinnointia eteenpäin. Eettiset ohjeet tulee ottaa aidosti arkisen työn ja tekemisen ytimeen. Hallitus – huolehdi, että taloyhtiösi isännöitsijä noudattaa isännöinnin eettisiä ohjeita.

Lisätietoa Isännöinnin eettisistä ohjeista:

https://www.kiinteistoliitto.fi/taloyhtio/hallitus/isannoinnineettisetohjeet/

 Jenni Hupli

Jenni Hupli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja.

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.