Valtuutetun ja avustajan osallistuminen yhtiökokoukseen ja hallituksen kokoukseen

23.9.2023

Osakkaalla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa valtuutettua ja avustajaa, mutta onko sama mahdollista hallituksen kokouksessa?

Osakkeenomistajalla on asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus käyttää yhtiökokouksessa valtuutettua, joka edustaa osakasta yhtiökokouksessa. Jos osakkeet ovat kahden tai useamman henkilön yhteisomistuksessa, yhtiökokoukseen osallistuva yhteisomistaja tarvitsee muilta yhteisomistajilta valtuutuksen käyttääkseen äänioikeutta kokouksessa. Niin ikään leski tarvitsee valtakirjan kuolinpesältä osakkailta.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan valtuutetun on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

Osakkaalla ja valtuutetulla on asunto-osakeyhtiölain mukaan myös oikeus käyttää avustajaa yhtiökokouksessa. Valtuutetulla tai osakkaalla voi olla kuitenkin vain yksi avustaja.

Hallituksen kokouksessa hallituksen jäsenen läsnäolo-oikeus on henkilökohtainen. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen jäsen ei voi valtuuttaa ketään osallistumaan puolestaan hallituksen kokoukseen. Mikäli hallituksen jäsen ei pääse osallistumaan kokoukseen, tulee varsinaisen jäsenen tilalle varajäsen, sikäli kun hallituksessa on varajäsen tai varajäseniä. Hallituksen jäsenellä ei ole myöskään lakiin perustuvaa oikeutta käyttää avustajaa hallituksen kokouksessa. Hallituksen jäsen tarvitsee hallitukselta luvan avustajan käyttämiseen.

 Pauliina Haapsaari

Pauliina Haapsaari

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies.

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.