Osakkeenomistaja on vastuussa yhtiövastikkeen maksamisesta

30.4.2015

Lakineuvontaan tulee jonkin verran kysymyksiä osakkeenomistajien vastikkeenmaksuvelvollisuudesta. Osakkeenomistaja on saattanut esimerkiksi kieltäytyä vastikkeen maksamisesta hänen osakehuoneistossaan yhtiön toimesta tehdyn remontin ajalta sillä perusteella, että hän ei ole voinut käyttää huoneistoaan kyseisenä aikana. Toisaalta osakkeenomistaja on saattanut "ulkoistaa" vastikkeenmaksunsa esimerkiksi vuokralaiselleen. Huomattava on, että osakkeenomistaja ei voi välttää lain mukaista vastikkeenmaksuvelvollisuuttaan näillä perusteilla.

Osakkeenomistaja on asunto-osakeyhtiölain mukaan velvollinen maksamaan yhtiövastiketta yhtiön menojen kattamiseksi yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Yhtiö rahoittaa toimintaansa osakkailta perittävillä vastikkeilla, joten vastikkeen voidaan katsoa olevan osakeomistuksen perusteella osakkeenomistajalle syntyvä velvollisuus osallistua yhtiön menojen kattamiseen. Kyseessä on siis nimenomaisesti osakkeenomistajan velvollisuus osallistua yhtiön menoihin, ja siten osakkeenomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että vastike maksetaan yhtiölle.

Jos osakkeenomistaja on ulkoistanut vastikkeen maksamisen kolmannelle henkilölle, on osakkeenomistaja kuitenkin itse vastuussa siitä, että vastike maksetaan. Mikäli vastiketta ei makseta, voi yhtiö periä maksamattomia vastikkeita osakkeenomistajalta suoraan ja aloittaa hallintaanottomenettelyn, mikäli tilanne sitä vaatii.

Mikäli osakkeenomistaja kieltäytyy maksamasta vastikkeita yhtiön toteuttaman remontin ajalta, on huomioitava, että vastike ei ole käyttökorvausta osakehuoneiston käytöstä. Mikäli huoneiston käyttö estyy esimerkiksi huoneiston teknisen tuhoutumisen tai huoneistoon tulleiden vaurioiden vuoksi, voi asunto-osakeyhtiölain mukaan vastiketta alentaa ja tällöinkin vain siltä osin kuin yhtiö säästää käyttö- ja kunnossapitokuluissa. Käytännössä tämä koskee vesimaksuja.

Isabella Lehti

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.