× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Osakkaan remontin vaikutus kunnossapitovastuuseen

7.8.2015

Tyypillisin neuvontaamme tuleva kysymys liittyy kunnossapitovastuisiin osakkaan ja yhtiön välillä. Soittajaa kiinnostaa tietää, kuka korjaa ja kuka korjaukset maksaa. Kunnossapitovastuuta koskevat säännökset löytyvät asunto-osakeyhtiölain 4 luvusta. Toki taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla kunnossapitoa koskevia määräyksiä.

Karkeasti ilmaistuna lain mukaan yhtiön kunnossapitovastuulla ovat yhtiön toteuttamat tai vastuulleen hyväksymät osakehuoneistojen rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät. Tämän lisäksi yhtiö vastaa sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen, jos yhtiö on voinut valvoa työn toteuttamista.
 
Laista löytyy myös niin sanottu ennallistamisvelvollisuus, joka aiheuttaa yhtiölle korjausvelvoitteita silloin, jos yhtiön vastuulle kuuluvia rakenteita, eristeitä tai perusjärjestelmiä joudutaan korjaamaan. Lain mukaan yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Tällöin yhtiön kunnossapitovastuu rajoittuu ns. perustasoon.

Kaikki edellä mainittu tarkoittaa käytännössä sitä, että osakkaiden tekemät ns. mukavuusremontit eivät automaattisesti vaikuta kunnossapitovastuun jakautumiseen. Mikäli osakas esimerkiksi kunnostaa märkätilaa rakennusmääräysten mukaisesti, ei kunnossapitovastuu märkätilan vesieristeestä siirry osakkaalle. Jos osakas tekee yhtiön perustasosta poikkeavia ratkaisuja, eivät nämä poikkeavat ratkaisut puolestaan siirry yhtiön kunnossapitovastuulle. Kaikki muutokset ja lisäykset, kuten perustasosta poikkeava suihku tai ylimääräinen hana, jäävät osakkaan kunnossapitovastuulle.
 
Yllä esitetyt ovat pääsääntöjä kunnossapitovastuusta eikä vahingonkorvausvastuuta ole tekstissä otettu huomioon.

Maria Kulomäki

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.