× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Osakkaan oikeus saada oma asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi (1)

6.3.2017

Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölakiin perustuva oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Vaatimuksen esittämiselle on kuitenkin laissa asetettu useita edellytyksiä. Miten ja milloin vaatimus on esitettävä? Entä minkälaiset vaatimukset on otettava yhtiökokouksen käsiteltäväksi?

Osakkaan vaatimus on esitettävä kirjallisesti ja se tulee osoittaa yhtiön hallitukselle. Vaatimus on esitettävä niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Jos asia ei edellytä hallitukselta laajoja valmistelutoimia, jopa muutamaa päivää ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä hallitukselle ilmoitettu asia on lisättävä kutsuun.

Osakkaan vaatimat asiat tulee mainita yhtiökokouskutsussa ja vaatimuskirje on hyvä liittää kutsuun. Jos asia ei ehdi yhtiökokouskutsuun, tulee se sisällyttää seuraavaan kokouskutsuun, oli kyseessä sitten ylimääräinen tai varsinainen yhtiökokous.

Käsiteltäväksi vaadittavan asian tulee kuulua yhtiökokouksen toimivaltaan. Esimerkiksi isännöitsijän valintaa ja erottamista koskeva asia kuuluu yksinomaisesti hallituksen toimivaltaan. Näin ollen tällaista asiaa ei tule ottaa yhtiökokouksen esityslistalle myöskään osakkaan vaatimuksesta. Kertaalleen yhtiökokouksessa päätettyä asiaa ei tarvitse käsitellä osakkaan vaatimuksesta uudelleen, jos asia ei ole muuttunut.

Hallitus ei ole velvollinen laatimaan päätösehdotusta kutsuun osakkaan puolesta. Vaikka osakas ei olisi esittänyt vaatimusta asian käsittelemisestä yhtiökokouksessa, osakkaan kyselyoikeutta hyödyntämällä on mahdollista käydä yhtiökokouksessa sellaista keskustelua, joka ei vaadi päätöksentekoa.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

  Mikko Eloranta

Mikko Eloranta

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.