Osakkaan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

12.2.2021

Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain perusteella oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asian, tulee kuitenkin olla sellainen, että siitä päättäminen kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan. Lisäksi osakkaan tulee olla vaatimuksen kanssa liikkeellä hyvissä ajoin, sillä vaatimus on toimitettava hallituksella niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Lain esitöissä on todettu, että vaatimuksen tulisi olla saapunut hallitukselle viikkoa ennen lain tai yhtiöjärjestyksen mukaista aikaisinta mahdollista kokouskutsun toimittamisajankohtaa. Käytännössä kuitenkin osakkaan vaatimus tulisi olla hallituksella ennen yhtiökokousta edeltävää hallituksen kokousta, jossa päätetään yhtiökokouskutsun sisällöstä. Jos kokouskutsut on jo toimitettu, ei uutta täydennyskutsua tarvitse toimittaa, vaan osakkaan esittämä vaatimus on käsiteltävä seuraavassa mahdollisessa yhtiökokouksessa.

Ajoissa olemisen lisäksi, osakkaan tulee muistaa esittää käsiteltävää asiaa koskeva vaatimus hallitukselle kirjallisesti. Vaatimus voidaan toimittaa kirjallisesti myös isännöitsijälle, jonka tulee viedä asia hallituksen käsitteleväksi. Käsiteltäväksi vaadittava asia on mainittava vaatimuksessa selkeästi, mutta sitä ei tarvitse perustella.

Mikäli osakas on esittänyt vaatimuksensa hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa ja kysymys on yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvasta asiasta, ei hallitus voi lähtökohtaisesti kieltäytyä sisällyttämästä osakkaan vaatimusta kokouskutsuun. Kuitenkin, mikäli osakas vaatii äskettäin yhtiökokouksessa käsitellyn asian uudelleenkäsittelyä, voi hallitus kieltäytyä ottamasta asiaa kokouskutsuun.

Vinkki hallitukselle: Suositeltava menettelytapa on, että osakkaan vaatimuskirje liitetään yhtiökokouksen kokouskutsuun, sillä käsiteltävä asia tulee kokouskutsussa esille juuri siinä muodossa kuin osakas on sen itse esittänyt.

 

 Tiina Räsänen

Tiina Räsänen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.