Osakkaan luvaton muutostyö

23.11.2018

AOYL:n mukaan osakkaalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia niissä tiloissa, joihin hänellä on hallintaoikeus osakkeidensa perusteella.

Osakkaan tulee tehdä muutostyöstä ilmoitus etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle seuraavissa tapauksissa:

1) muutostyö vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan

2) muutostyö vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen

Osakkeenomistajan muutostyölle voidaan AOYL:n mukaan asettaa ehtoja, mikäli työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle.

Yhtiö voi myös kieltää muutostyön osakashallinnassa olevassa tilassa. Muutostyön kieltäminen osakashallinnassa olevassa tilassa tulee kyseeseen vain sellaisissa poikkeustilanteissa, joissa työn suorittaminen aiheuttaisi pysyvää kohtuutonta haittaa suhteessa osakkaan saamaan hyötyyn.

Mitä jos osakas on kuitenkin tehnyt muutostyön ilman yhtiön lupaa?

Mikäli osakas on tehnyt muutostyön ilman yhtiön lupaa, voi osakas hakea muutostyölle lupaa jälkikäteen. Tällöin osakkaan tulee selvittää, miten muutostyö on tehty. Jos osakkaan muutostyö on tarvinnut lisäksi rakennus- tai toimenpidelupaa viranomaiselta, tulee tämäkin lupa hakea jälkikäteen osakkaan kustannuksella.

Jos osakkaan toteuttama muutostyö on sellainen, johon yhtiö ei lupaa anna jälkikäteen, voi yhtiö velvoittaa osakasta ennallistamaan huoneiston siihen tasoon, jossa se oli ennen muutostyötä. Jotta yhtiö voisi vaatia tilanteen ennallistamista, tulisi muutostyötä aiheutua kohtuutonta haittaa tai vahinkoa yhtiölle tai toiselle osakkaalle.

Vahingonkorvaus

Mikäli muutostyö on tehty ilman yhtiön lupaa tai osakas ei ole noudattanut muutostyölle asetettuja ehtoja, jotka ovat olleet tarpeen rakennuksen vahingoittumisen tai muun haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi, voi osakas joutua lisäksi vahingonkorvausvelvolliseksi tästä yhtiölle mahdollisesti syntyvästä vahingosta.

 Laura Lithenius

Laura Lithenius

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.