× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Osakkaalla vastikerästejä – mikä neuvoksi?

18.1.2019

Neuvonnassa on nyt tammikuun aikana tullut jonkin verran kysymyksiä osakkaiden vastikerästeihin liittyen. Näissä tilanteissa taloyhtiöllä on useampia vaihtoehtoja puuttua asiaan, mutta tärkeää on reagoida nopeasti. Vastikkeensa laiminlyönyttä osakasta tulee lähestyä maksumuistutuksella pian vastikemaksun erääntymisen jälkeen. Erääntyneistä vastikkeista voidaan periä korkolain mukaista viivästyskorkoa ja perintälain mukaisia perintäkuluja. Usein nämä osakkaalle ylimääräiset kulut toimivat jo kannustimena maksaa vastikkeet ajoissa. Mikään ei estä hallitusta harkitsemaan maksusuunnitelman tekoa osakkeenomistajan kanssa, mikäli osakkaan laiminlyönti ei ole merkittävä. Tällöin maksusuunnitelman tulee kuitenkin olla taloyhtiön edun mukainen kokonaisuus huomioiden.

Jos osakas ei reagoi maksumuistutukseenkaan, voi yhtiö nostaa vastikkeensa laiminlyönyttä osakasta vastaan velkomuskanteen käräjäoikeudessa, jonka jälkeen velkaa voidaan periä osakkaalta ulosotossa. Mikäli vastikerästeillä ei ole vain vähäinen merkitys, voi yhtiön hallitus antaa osakkaalle myös varoituksen hallintaanotosta. Käytännössä noin kolmen kuukauden vastikerästejä ei voi enää pitää vähäisenä. Hallintaanotossa on aina tärkeää noudattaa tarkasti asunto-osakeyhtiölain määräyksiä, jotta hallintaanotto on juridisesti pätevä.

Osakkaan näkökulmasta edellä mainittu huoneiston hallintaanotto on ulosoton rinnalla ehkä radikaalein vaihtoehto vastikerästien kattamiseksi. Mikäli osakas ei ole varoituksesta huolimatta suorittanut vastikerästejään, voi yhtiö ottaa yhtiökokouksen päätöksellä osakkaan hallitseman huoneiston hallintaansa enintään kolmeksi vuodeksi. Lain mukaan yhtiön on tällöin vuokrattava huoneisto ja saadulla vuokratulolla lyhennetään osakkaan vastikevelkaa. Huomionarvoista yhtiön näkökulmasta on se, että hallintaanotto ja muut perintäkeinot eivät sulje pois toisiaan. Näin ollen yhtiö voi hallintaanoton rinnalla jatkaa vastikevelan perimistä esimerkiksi ulosottoteitse.

Huoneiston hallintaanotto ei aina ole ratkaisu vastikerästien perimiseksi. Ongelmaksi tämä muodostuu esimerkiksi silloin, jos vuokrataso on matala vastikkeeseen nähden tai huoneiston vuokraaminen ylipäätänsä on haastavaa. Tyhjillään olevasta, yhtiön hallintaan otetusta huoneistosta, ei ole paljoa hyötyä vastikevelkojen kattamiseksi. Tällöin korostuu muiden perintäkeinojen jatkaminen hallintaanoton rinnalla. Yhtiön kannattaa aina tapauskohtaisesti harkita sitä, mikä on paras vaihtoehto vastikelaiminlyöntien hoitamiseksi.

 Jaakko Lindfors

Jaakko Lindfors

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.