Osakas, muista ilmoittaa taloyhtiölle huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä

3.8.2022

Tähän aikaan vuodesta taloyhtiöt saavat tyypillisesti uusia asukkaita, kun opiskelijat muuttavat paikkakunnalta toiselle. Muuttaessa on muistettava monta asiaa, jolloin taloyhtiölle tehtävä muuttoilmoitus saattaa toisinaan unohtua. Henkilölukumäärän ilmoittaminen taloyhtiölle on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta henkilölukumäärään perustuva vastike, tyypillisesti vesimaksu, saadaan määrättyä oikean suuruiseksi. Jos taloyhtiö ei saa tietoa huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärästä, saattaa se määrätä vastikkeen virheellisesti liian pieneksi. Mitä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata?

Kun vastikkeen perusteena on henkilömäärä, on asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan vastuulla ilmoittaa taloyhtiölle huoneistossa asuvien tai sitä muuten käyttävien henkilöiden lukumäärä. Osakkaan on siis ilmoitettava taloyhtiölle kaikista huoneistoa tosiasiassa käyttävistä henkilöistä. Tosiasiallisella käytöllä tarkoitetaan asumista tai tilapäistä asumiseen rinnastettavaa huoneiston käyttöä. Esimerkiksi vastasyntyneestä vauvasta ilmoitetaan taloyhtiölle heti lapsen syntymän jälkeen. Myös tosiasiallisesti huoneistossa asuvasta uudesta puolisosta tulee ilmoittaa taloyhtiölle, vaikkei virallista muuttoilmoitusta syystä tai toisesta tehtäisikään.

Sijoitusasuntojen kohdalla on hyvä huomata, että vuokranantajana toimivan osakkaan tulee ilmoittaa huoneistossa tapahtuvista henkilömäärämuutoksista taloyhtiölle, vaikka tosiasiallisen henkilölukumäärän selvittäminen voi toisinaan olla haastavaa. Jotta vuokranantaja voisi täyttää ilmoitusvelvollisuutensa, kannattaa hänen jo vuokrasopimusta laatiessaan velvoittaa vuokralainen ilmoittamaan vuokranantajalle asukkaiden lukumäärässä tapahtuvat muutokset. Ehdon kirjaaminen vuokrasopimukseen on tärkeää, sillä vuokralaisella on lain mukaan oikeus, myös ilman vuokranantajan lupaa, käyttää vuokraamaansa asuntoa yhdessä puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa.

Laissa asetettu ilmoitusvelvollisuus helpottaa taloyhtiön arkea, sillä yhtiö voi lähtökohtaisesti luottaa osakkaan ilmoitukseen vastiketta määrätessään. Mikäli yhtiön tietoon kuitenkin tulee, että huoneistossa asuvien tai sitä muuten käyttävien henkilöiden tosiasiallinen lukumäärä poikkeaa ilmoitetusta, voi yhtiö pyytää osakkaalta lisätietoja, jolloin osakas on velvollinen vastaamaan kyselyyn. Epäselvissä tilanteissa lisätietoa voidaan pyytää myös talon muilta asukkailta. Jos osakas on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa, taloyhtiö voi periä vesimaksuja takautuen vanhentumislainsäädäntö huomioiden eli enintään kolmen vuoden ajalta. Jos osakas ei huolehdi ilmoitusvelvollisuutensa täyttämisestä, voi laiminlyönti johtaa pahimmillaan suuriin kertasuorituksiin ja ääritilanteissa jopa hallintaanottoprosessin käynnistymiseen.  Näin ollen ilmoitusvelvollisuuden kanssa on syytä olla tarkkana.

 Anna-Emilia Kuisma

Anna-Emilia Kuisma

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.