Muutoksia rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen

18.11.2019

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus on osa harmaan talouden torjuntaa ja sitä koskevat säännökset tulivat voimaan heinäkuussa 2014. Tiedonantovelvollisuus koskee urakkatietoja ja yhteisen työmaan työntekijätietoja. Edellä mainitut tiedot annetaan eri perusteilla. Tiedonantovelvollisuuteen liittyvät perusasiat säilyvät edelleen ennallaan ja marraskuun 2019 alusta voimaan tulleet muutokset koskevat Verohallinnolle annettavien tietojen yksityiskohtia.

Jatkossa rakennustyömaat täytyy yksilöidä eli työmaan sijainti täytyy ilmoittaa. Jos työmaalla ei ole osoitetta, on ilmoitettava vapaamuotoinen kuvaus sijainnista. Työmaan tai sopimuksen numero on vapaaehtoinen tieto.

Kustannustietojen osalta ilmoitetaan jatkossa vain kyseisessä kuukaudessa laskutettu määrä eikä toteutuneista laskuista tarvitse siten enää eritellä ennakkomaksua, laskutettua summaa ja maksettua summaa. Rahamäärätietona ilmoitetaan jatkossa vain kunkin kuukauden osuus urakasta eikä sopimuksen mukaista urakkasummaa tarvitse enää ilmoittaa.

Toimeksiannon lajin osalta vaihtoehtoja on rajattu urakkaraportissa kahteen: “Työvoiman vuokraus” ja “Urakointi tai kunnossapitotyö”, joka pitää sisällään aiemmin erillisenä lajinaan olleen jatkuvaluontoisen kunnossapitotyön. Jatkossa myös jokaiselle sopimukselle on annettava arvio sopimuksen päättymispäivästä.

Työntekijätietojen osalta ilmoitettavat tiedot vähenevät, sillä Verohallinto saa tiedoja muun muassa Tulorekisteristä.  Esimerkiksi työntekijöiden yhteystietoja, tietoa kotivaltiosta ja ulkomaisen työntekijän osoitetietoja ei enää jatkossa tarvitse ilmoittaa.  Työsuhteen laatua koskeva luokittelu muuttuu ja uusiksi luokiksi tulee ”Palkkaa saava työntekijä” ja ”Henkilö joka ei saa työstään palkkaa” (esim. harjoittelija, talkootyö tai tilaajan edustajina toimivat asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet).

Asunto-osakeyhtiö on edelleen lähtökohtaisesti vastuussa tilaamiensa urakoiden urakkatietojen raportoinnista Verohallinnolle. Yhteisen työmaan työntekijätietojen raportoinnista Verohallinnolle vastaa pääsääntöisesti työmaan päätoteuttaja, mutta jos yhteisellä työmaalla ei ole päätoteuttajaa, on asunto-osakeyhtiö velvollinen ilmoittamaan työntekijätiedot Verohallinnolle. Asunto-osakeyhtiöiden on suositeltavaa siirtää sopimuksella edellä mainittujen velvoitteiden täyttämiseen liittyvät tehtävät esimerkiksi isännöitsijän, urakoitsijan tai rakennuttajakonsultin tehtäviksi.

Lisätietoja rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta löydät Verohallinnon ohjeesta sekä Kiinteistöliiton ohjeesta (Jäsensivut > Oppaat ja ohjeet)

Minna Anttila

Minna Anttila

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.