Mitä muutostyöilmoituksen kustannuksia voidaan periä osakkaalta?

22.6.2017

Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain mukaan varsin laaja muutostyöoikeus huoneistoissaan. Osakkaan täytyy kuitenkin ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle kaikista sellaisista muutostöistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai toisen huoneiston käyttämiseen. Ilmoitusten käsittely aiheuttaa vaihtelevassa määrin työtä isännöitsijälle ja hallitukselle. Taloyhtiöissä on ajoittain epäselvyyksiä siitä, mitä muutostyöilmoitukseen liittyviä kustannuksia yhtiö voi vaatia osakkaalta.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan kunnossapito- tai muutostyötä suorittava osakas vastaa yhtiölle muutostyöilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista. Kustannusten periminen osakkaalta edellyttää kuitenkin, että käsittelystä aiheutuu lisäkustannuksia yhtiölle. Pelkästään muutostyöilmoituksen vastaanottamisesta ja tallentamisesta yhtiön tietoihin ei voida periä maksua osakkaalta, jos ilmoitus sisältää riittävät tiedot muutostyöstä. Samoin asiakirjojen kopioinnista, skannauksesta ja arkistoinnista aiheutuvat kustannukset ovat yhtiön hallinnollisia kustannuksia, joista ei voida periä maksua osakkaalta.

Yhtiölle aiheutuvia lisäkuluja voivat olla esimerkiksi kokouspalkkiot, jos muutostyöilmoituksen käsittelyä varten joudutaan pitämään ylimääräinen hallituksen kokous tai kulut, jotka yhtiölle aiheutuvat puutteellisesta muutostyöilmoituksesta aiheutuvista lisätöistä ja lisäselvityksistä. Osakkaalta perittävien lisäkulujen täytyy perustua aina todelliseen työmäärään ja osakkaalle täytyy antaa tämän pyynnöstä erittely niistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista, joiden osalta yhtiö vaatii osakkaalta kulujen korvaamista. Lisäkulujen täytyy olla kohtuullisia ja lisäkuluja aiheuttaneiden toimenpiteiden tarpeellisia kyseisen muutostyöilmoituksen käsittelyssä.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

  Minna Anttila

Minna Anttila

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.