× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Mistä asunto-osakeyhtiön hallitus voi päättää?

6.7.2022

Asunto-osakeyhtiössä hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toisinaan hallitus joutuu arvioimaan omaa toimivaltaansa, eli sitä, voiko hallitus tehdä tietyn päätöksen vai täytyykö asia viedä yhtiökokouksen päätettäväksi.

Hallituksen toimivaltaa rajaavat asunto-osakeyhtiölaki, yhtiön talousarvio ja joissakin tapauksissa myös yhtiöjärjestys. Asunto-osakeyhtiölain perusteella hallitus voi päättää sellaisista asioista, jotka eivät ole kyseisessä yhtiössä epätavanomaisia (harvinaisia) ja joilla ei ole laajakantoisia tai pitkälle ulottuvia vaikutuksia. Näitä kriteereitä on siis arvioitava yhtiökohtaisesti. Samoin hallitus voi päättää myös asioista, jotka eivät vaikuta olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen. Esimerkkinä usein osakehuoneistojen käyttämiseen vaikuttavista asioista ovat järjestyssäännöt, jotka on suositeltavaa viedä yhtiökokouksen vahvistettaviksi. Hallitus voi päättää myös asioista, jotka eivät vaikuta olennaisesti osakkaan velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osakkaan maksettavaksi tuleviin kuluihin. Esimerkiksi talousarvion korjausmäärärahojen ylittämiseen tarvitaan yhtiökokouksen päätös.

Hallitus voi ja sen täytyykin päättää sellaisista kiireellisistä välttämättömistä toimenpiteistä, joita ei voida siirtää aiheuttamatta yhtiölle haittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kiireelliset hätätyöt esim. vesivahingon tai tulipalon yhteydessä. Näissä tilanteissa on selvää, että on toimittava heti eikä yhtiökokouksen päätöstä voida odottaa.

Toisinaan päätettävä asia voi olla sinänsä hallituksen päätösvallassa, mutta hallitus tietää jo ennakolta, että asia jakaa osakkaiden mielipiteitä ja herättää tunteita. Tällöin on suositeltavaa viedä asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Samoin asia on suositeltavaa viedä yhtiökokoukseen, jos hallitus on epävarma toimivaltansa riittävyydestä. On myös mahdollista, että hallituksen toimivaltaa on rajoitettu joltain osin yhtiöjärjestysmääräyksellä.

 Minna Anttila

Minna Anttila

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.