Milloin kunnossapito- tai uudistuskulujen tasajaosta voidaan päättää määräenemmistöpäätöksellä?

7.4.2017

Aika ajoin lakineuvonnassa herää kysymys siitä, milloin taloyhtiön hankkeessa kustannuksia voidaan jakaa osakkaiden kesken tasajaolla. AOYL 6 luvun 32 §:n perusteella yhtiökokous voi päättää 2/3 määräenemmistöllä kunnossapidosta ja uudistuksesta aiheutuvien kulujen jakamisesta tasan osakkeenomistajien kesken, jos toimenpide kohdistuu osakehuoneistoihin ja kunnossapidosta tai uudistuksesta kullekin osakehuoneistolle tuleva etu ja kunkin huoneiston osalta aiheutuva kustannus ovat yhtä suuret.

Tasajakosäännöksellä on kolme edellytystä, joiden kaikkien on täytyttävä, jotta tasajakoa voidaan soveltaa:

1) Päätettävä kunnossapitotoimenpide tai uudistus kohdistuu huoneistoihin.

Selvästi kaikkiin huoneistoihin kohdistuva toimenpide on esimerkiksi kaikkien vesihanojen uusiminen. Huoneistoon kohdistuvina kunnossapito- tai uudistustöinä voidaan pitää myös huoneiston ulko-oven, parvekeoven ja ikkunoiden korjausta ja uusimista. Myös parvekkeet kuuluvat useimmiten huoneistoon. Tasajakoa sovellettaessa parvekkeiden tulisi olla saman kokoisia ja -kuntoisia. Kokonaan huoneiston ulkopuolella tehtävien kunnossapitotöiden tai uudistusten kustannuksia ei voida jakaa tasan huoneistojen kesken.

2) Kullekin huoneistolle tuleva etu on yhtä suuri.

Jokaisen huoneiston hyötyy kunnossapitotyöstä tai uudistuksesta yhtä paljon. Käytännössä kunnossapitotyö tai uudistus tulee siis tehdä kaikissa huoneistoissa. Mikäli kunnossapitotyö tehdään esimerkiksi ainoastaan asuinhuoneistoissa sellaisessa asunto-osakeyhtiössä, jossa on myös liikehuoneistoja, säännöstä ei voida soveltaa.

3) Kullekin huoneistolle aiheutuva kustannus on yhtä suuri.

Kunnossapitotyöstä tulee koitua yhtä suuret kustannukset kaikille huoneistoille, jotta kustannusten tasajako olisi mahdollista. Kustannukset eivät kohdistu jokaiseen huoneistoon yhtä suurena esimerkiksi silloin, kun joihinkin huoneistoihin asennetaan useampia vesihanoja kuin toisiin huoneistoihin.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

  Laura Lithenius

Laura Lithenius

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.