Matkailuauto taloyhtiön parkkipaikalla

4.9.2017

Matkailuauton pysäköiminen autopaikalle herättää aika ajoin taloyhtiöissä hämmennystä ja eripuraa. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole erillisiä säännöksiä autopaikoista eikä muussakaan lainsäädännössä ole säännelty, mitä kulkuneuvoja autopaikalla saa säilyttää. Miten yhtiön parkkipaikalle pysäköityihin matkailuautoihin pitäisi yhtiössä suhtautua?

Lain vaietessa autopaikkojen käytöstä, joudutaan asiaa lähestymään autopaikkojen tarkoituksen kautta. Autopaikkojen voidaan lähtökohtaisesti katsoa olevan olemassa moottorikäyttöisten ajoneuvojen pysäköintiä varten. Tällä perusteella yhtiö voisi kieltää esimerkiksi matkailuvaunun pysäköinnin autopaikalle tai ainakin antaa etusijan moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinnille. Matkailuauto sen sijaan on moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka pysäköinti autopaikalle on lähtökohtaisesti sallittua.

Ajoneuvon pysäköinnistä ei kuitenkaan saa aiheutua kohtuutonta haittaa muiden autopaikkojen käytölle. Ajoneuvon koolla on tällöin ratkaiseva merkitys. Autopaikalle pysäköitävän ajoneuvon täytyy mahtua autopaikalle siten, ettei se vaikeuta kohtuuttomasti viereisten paikkojen käyttämistä pysäköintiin. Siten ajoneuvon pysäköinti ei saa estää tai kohtuuttomasti vaikeuttaa kulkua viereiselle paikalle pysäköityyn ajoneuvoon. Jos matkailuauto kokonsa vuoksi selvästi ja kohtuuttomasti haittaa muiden autopaikkojen käyttämistä, yhtiöllä on oikeus irtisanoa autopaikkasopimus. Lisäksi on huomioitava, ettei ajoneuvon pysäköinnistä saa aiheutua muutakaan selvää haittaa yhtiön muille osakkeille tai asukkaille. Tällaista haittaa voisi aiheutua esimerkiksi silloin, kun lähes kiinni yhtiön rakennuksessa sijaitsevalle autopaikalle pysäköidään korkea ajoneuvo, joka peittää näkymän asuinhuoneistosta ja heikentää huoneiston valoisuutta.

On huomattava, että majoittuminen autopaikalle pysäköityyn matkailuautoon poikkeaa pysäköinnistä ja yhtiö voi kieltää majoittumisen matkailuautoon.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

 Minna Anttila

Minna Anttila

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.