Leikkipaikkojen turvallisuus

21.11.2014

Taloyhtiön pieni leikkipaikka alkaa olla aikansa elänyt ja turvallisuudelle vaarallinen. Osakas ilmoittaa hallitukselle, että sen on ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin tai purettava koko leikkipaikka. Hallitus ei haluaisi viedä asiaa yhtiökokoukseen vaan tyytyy laittamaan pihalle kyltin, jossa lukee "Vaara! Leikkipaikan käyttö omalla vastuulla!".

Leikkivälineiden toteutuksen sekä huollon, ja ennen kaikkea taloyhtiön vastuun kannalta on huomioitava kuluttajaturvallisuuslain 5 §:n huolellisuusvelvollisuus, mikä koskee myös taloyhtiöitä.

Taloyhtiön on varmistettava, että leikkivälineet täyttävät turvastandardien SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177 vaatimukset. Niihin on viitattu myös rakentamismääräyskokoelmassa. Lisäksi ohjeita löytyy rakennustiedon ohjekortista RT 89-10966 sekä KH 86-00296. Taloyhtiön hyväkuntoisia vanhoja leikkivälineitä ei tarvitse kuitenkaan automaattisesti muuttaa uusien standardien mukaiseksi.

Taloyhtiöllä on kiinteistön omistajan tai haltijan roolissa velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistöä on turvallista käyttää. Leikkivälineitä ei ole välttämätöntä tarkistuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla. Vahingon tapahtuessa voi taloyhtiön johto joutua niin vahingonkorvaus- kuin rikosoikeudelliseen vastuuseen, mikäli se on jättänyt huolehtimatta kiinteistön turvallisuudesta.

Kun yhtiö on todennut leikkipaikan olevan turvamääräysten vastainen, tulee hallituksen estää leikkipaikan käyttö kyltein. Pelkkä kirjallinen varoituskyltti ei välttämättä riitä huolelliseen toimintaan. Yhtiön tulee myös aidata leikkipaikka tai muulla tavalla varmistua, että sen käyttö estyy riittävällä varmuudella kunnes leikkipaikka on korjattu turvalliseksi.  Taloyhtiön tulee edellä kuvattujen ensiturvaamistoimien lisäksi olla välittömästi yhteydessä kunnalliseen kuluttajaturvallisuusviranomaiseen taikka Tukesiin ja ilmoitettava mihin toimenpiteisiin taloyhtiö on ryhtynyt vaaran johdosta. On suositeltavaa, että viimekädessä yhtiökokous päättää purkaako vai kunnostaako se leikkipaikan turvallisuusmääräysten mukaiseksi. Yhtiön on kuitenkin huomioitava, että kaavamääräykset saattavat rajoittaa leikkipaikan purkua.

Maija Lukkari-Nyman

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.