Latauspisteitä ja -valmiutta

16.9.2020

Koronaa tai ei – pyrkimykset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi etenevät, vaikkakin ehkä viiveellä. Latausmahdollisuuksia ja niihin tähtääviä velvoitteita sisältävä hallituksen esitys on eduskuntakäsittelyssä. Eduskunnan kantaa lakipakettiin on odoteltu jo keväästä lähtien. Odotettavissa on, että perustuslakivaliokunta ja ympäristövaliokunta saisivat työnsä valmiiksi lähipäivinä. Samaan aikaan latausmahdollisuuksia on toteutettu taloyhtiöissä vapaaehtoispohjalta kiihtyvään tahtiin. Toteutusintoa on omalta osaltaan lisännyt myös kasvanut julkisen tuen mahdollisuus silloin, kun ainakin osa latauspisteistä on teholtaan vähintään 11 kW.

Kiinteistöliiton korjausbarometri -tutkimukseen vastanneista taloyhtiöistä noin joka neljännessä on harkittu tai ollaan toteuttamassa latausmahdollisuuksia. Tältä osin kasvu on ollut muutamassa vuodessa varsin merkittävää. Huomion arvoista on sekin, että lisääntynyt kiinnostus on tältä osin puhtaasti vapaaehtoisuuteen ja todelliseen kysyntään pohjautuvaa. Toki ARA:n tuki latausmahdollisuuksien toteuttamiselle on myös selvästi osunut kohteeseen.

ARA:n tukea lataushankkeille on nyt mahdollista saada myös korotettuna: Kun vähintään puolella latauspaikoista voi ladata vähintään 11 kW teholla, voi tukea saada 55 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa hanketta kohden. Muutoin tuen määrä on enintään 45 % edellä mainituista kustannuksista. ARA-tukea voi saada paitsi toteutuskustannuksiin, myös esimerkiksi suunnittelukustannuksiin edellyttäen, että hanke myös toteutuu. Itse latauslaitteisiin tukea on saatavissa silloin kun ne ovat taloyhtiön omistuksessa. Perusedellytys tuen saamiselle on se, että yhtiössä toteutetaan latausvalmius vähintään viidelle autoapaikalle.

Taloyhtiöt ovat osaltaan ryhtyneet toimiin liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Kiinteistöliiton mukaan asiaa tulisikin edistää vapaaehtoisuuteen ja kysyntään pohjautuen, ei velvoittavaa sääntelyä lisäten. Julkisen vallan toimet ARA-tuen muodossa ovat omalta osaltaan vauhdittaneet kehitystä. Toisaalta, jos pakotetaan toteuttamaan latausmahdollisuuksia yhtiöissä, joissa tarvetta ei ole näköpiirissä, on seurauksena pahimmillaan muidenkin korjaushankkeiden jäädyttäminen rahojen ollessa yleensäkin tiukassa.  

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.