Lapsi vahingon aiheuttajana

18.5.2018

Lapset tuovat iloa taloyhtiöön, mutta lasten kanssa myös sattuu ja tapahtuu. Niinpä toisinaan tulee eteen tilanne, jossa taloyhtiössä tapahtuu vahinko, jonka aiheuttajana on lapsi. Vahingot voivat vaihdella kolhiutuneista autonovista vesivahinkoihin ja tulipaloihin.

Lähtökohta on, että se, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen täysimääräisenä. Alaikäisten aiheuttamaa vahinkoa arvioidaan kuitenkin lievemmin sekä tuottamuksen että korvauksen määrän osalta. Alaikäinen on velvollinen korvaamaan määrän, joka katsotaan hänen ikäänsä, kehitystasoonsa, teon laatuun, teon aiheuttajan ja vahingon kärsijän varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi.

Vanhempi ei lähtökohtaisesti ole korvausvelvollinen lapsensa aiheuttamasta vahingosta. Vanhemmilla on lapsistaan kuitenkin valvontavastuu ja mikäli vanhempien voidaan näyttää laiminlyöneen valvontavastuunsa, voivat he joutua korvausvelvollisiksi. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän valvontaa lapsi vaatii ja sitä suurempi vastuu vanhemmilla on myös aiheutuneesta vahingosta. On kuitenkin selvää, että vahinkoja sattuu, eivätkä kaikki vahingot ole vältettävissä, vaikka lapsi olisikin vanhempiensa huolellisessa valvonnassa. Lapsen aiheuttama vahinko ei siis suinkaan aina tarkoita sitä, että vanhempi olisi rikkonut valvontavelvollisuuttaan.

Alaikäiset lapset kuuluvat kotona asuessaan vanhempiensa kotivakuutukseen. Kotivakuutukseen usein kuuluvasta vastuuvakuutuksesta korvataan ulkopuolisille aiheutuneita vahinkoja. Jos vanhemmat ovat ottaneet vastuuvakuutuksen sisältävän kotivakuutuksen, lapsen aiheuttamasta vahingosta voi hakea korvausta siitä.

Vahingon sattuessa olisi hyvä päästä hyvässä hengessä sopuun siitä, kuka aiheutuneen vahingon korvaa ja miten kustannukset mahdollisesti jaetaan vahingon kärsijän ja vahingon aiheuttajan kesken. Osapuolten on syytä pyrkiä näkemään tilanne toisen osapuolen kannalta.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

 Pia Hosia

Pia Hosia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.